Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.

Přehled zařízení

Azylový dům Řepčínská 245/113, 77900 Olomouc - Řepčín

Charakteristika služeb: Posláním Azylového domu je prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu a individuální sociální práce podpořit muže v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do… více informací »

Charita Olomouc - Azylový dům pro muže Wurmova 5, 77111 Olomouc

Azylový dům pro muže nabízí mužům kteří ztratili střechu nad hlavou možnost vyřešit své osobní záležitosti. Délka pobytu v zařízení je do 1 roku. Ubytování je ve 3-4 lůžkových pokojích. Příslušenství a kuchyně je společná. Přímo v objektu je… více informací »

Charita Olomouc - Azylový dům pro ženy Wurmova 5, 77111 Olomouc

Azylový dům pro ženy nabízí ženám které ztratily střechu nad hlavou možnost vyřešit své osobní záležitosti. Délka pobytu v zařízení je do 1 roku. Ubytování je ve 2 lůžkových pokojích. Příslušenství a kuchyně je společná. Přímo v objektu je kapacita… více informací »

Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova 7, 77900 Olomouc

Poskytnutí podpory ženám, matkám s nezletilými dětmi a těhotným ženám starším 18-ti let, pokud se ocitnou v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, ohrožené domácím násilím a tím zabránění sociálnímu vyloučení nebo ponižování… více informací »

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.