Charita Olomouc - Azylový dům pro ženy

« zpět na výpis
Statut:Církevní organizace
Adresa:Wurmova 5, 77111 Olomouc
Statut. zástupce:Ludmila Gottwaldová, DiS.
Kontaktní osoba:Mgr. Iveta Kráčmarová
Logo Charita Olomouc - Azylový dům pro ženy
Adresa:Wurmova 5, 77111 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po - Pá: 7,30 – 16,00 hod. (přijímání nových uživatelek)
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod. denně.
Tel.:+420 731 408 946
Fax:
Email:iveta.kracmarova@olomouc.charita.cz
WWW:www.olomouc.charita.cz
Kapacita služby : 15 , volné: 0
Cena služby : 90 Kč/den, sociální byty 100-110 Kč/den
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Azylové domy
Návazné služby : Zdravotní oblast
Typ poskytované služby : Pobytová forma

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb: Posláním azylového domu pro ženy Charity Olomouc je nabídnout podporu a pomoc ženám nepečujícím o dítě na Olomoucku v obtížné sociální situaci a bez střechy nad hlavou. Služba poskytuje krátkodobé a střednědobé ubytování, odbornou pomoc při hledání vhodných východisek. Její těžiště je v individuálním přístupu, respektu k druhému, k jeho právům, důstojnosti a rozhodnutím. Důraz je kladen na pomoc obětem domácího násilí a ženám přicházejícím z výkonu trestu. Smyslem služby je řešení životní situace a nabídnutí příležitosti postavit se na vlastní nohy. Poskytované služby jsou zaměřeny zejména na pomoc při řešení obtížné situace uživatelek služby, uspokojení základních životních potřeb (střecha nad hlavou, hygiena, strava); na stabilizaci sociální situace (doklady, sociální dávky, splácení dluhů, zajištění zdravotní péče…); na resocializaci, návrat do společnosti (zvýšení kvalifikace, nástup do zaměstnání, úspěšné absolvování léčby, samostatné bydlení). Těžiště poskytované služby je v individuálním přístupu, respektu k druhému, k jeho právům, důstojnosti a rozhodnutím.

Charakteristika uživatelky služby: služba je určena osobě v nouzi, kterou je žena starší 18 let nemající dítě ve vlastní péči, v obtížné sociální situaci a bez přístřeší. Přednostně jsou řešeny situace žen ohrožených domácím násilím (přicházejících z krizového centra) a žen navracejících se z výkonu trestu. Současně mají přednost ženy s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje. Službu mohou využít cizinky s trvalým pobytem na území ČR. Ostatní cizinky mohou být přijaty pouze v případě, že jsou v ČR evidovány na ÚP a to na dobu nejdéle tří měsíců. 
Předpokládá se: stabilizovaná sociální situace a reálná možnost uhradit poplatek za ubytování (evidence na ÚP, důchod, zaměstnání, případně jiný stabilní příjem); prokázání totožnosti platným OP nebo jiným úředním dokladem; písemné doporučení lékaře - vstupní lékařská prohlídka; v případě příchodu z hospitalizace v psychiatrické léčebně, LDN apod. doporučení ošetřujícího lékaře. 
Poskytování služby je odmítnuto žadatelce, která: požaduje službu, kterou zařízení neposkytuje; je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek; je agresivní; je zdravotně nezpůsobilá k pobytu v azylovém domě.

Charakteristika zařízení

Azylový dům pro ženy nabízí ženám které ztratily střechu nad hlavou možnost vyřešit své osobní záležitosti. Délka pobytu v zařízení je do 1 roku. Ubytování je ve 2 lůžkových pokojích. Příslušenství a kuchyně je společná. Přímo v objektu je kapacita 10 míst a dalších 5 míst je v sociálních bytech ve městě Olomouci. Na tyto byty jsou umísťovány ženy na základě výběrového řízení z řad klientek AD.

Fotografie

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.