Azylový dům

« zpět na výpis
Statut:Obec
Adresa:Řepčínská 245/113, 77900 Olomouc - Řepčín
Statut. zástupce:
Kontaktní osoba:Mgr. Ilja Krhovský
Adresa:Řepčínská 245/113, 77900 Olomouc - Řepčín
MHDje dostupné
Provozní doba:nepřetržitý provoz
Tel.:585 428 007 (služebna – nepřetržitý provoz)
Fax:---
Email:azylovy.dum@olomouc.eu
WWW:www.olomouc.eu
Kapacita služby : 48 , volné: 0
Cena služby : 66,-Kč/ každý započatý den
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Azylové domy
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Pobytová forma

Popis nabízených služeb

Poskytování sociální služby obsahuje tyto činnosti: 1. Základní sociální poradenství je poskytováno např. při jednání se zájemci, kteří nespadají do cílové skupiny. 2.Poskytnutí ubytování - ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok ve 2 – 4 lůžkových pokojích - podmínky pro umožnění celkové hygieny těla - podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla. 3.Podmínky pro samostatnou přípravu stravy ve společných kuchyňkách. 4.Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů služby(např. při hledání vlastního ubytování, zaměstnání, řešení zadluženosti, při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, při uplatňování zákonných nároků a pohledávek, při jednáních s úřady.

Komu je služba určena: mužům ve věku od 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a kteří přišli o své bydlení nebo jsou ohroženi jeho ztrátou; mají sníženou nebo žádnou schopnost řešit vzniklou situaci; chtějí s podporou pracovníků zařízení tento problém aktivně řešit tak, aby žili způsobem, který je ve společnosti považován za běžný; jsou samostatní v běžných úkonech sebeobsluhy; jsou způsobilí platit za sociální službu; domluví se česky nebo slovensky alespoň na základní úrovni. Službu nemůžeme poskytnout osobám neslyšícím, nevidomým, osobám s fyzickým postižením (nezvládající bariérovost budovy) a osobám, které vzhledem k nedodržování osobní hygieny zásadním způsobem narušují soužití s ostatními klienty.

Provozní doba: nepřetržitý provoz. Příjem klientů probíhá v pracovní dny mimo pátek 8:00 - 13:00 hod. a  14:00 – 16:00 hod., v pátek 8:00 – 12:00 hod., příjem může být rozdělen do více jednacích dnů. Výjimkou jsou situace, kdy by neposkytnutí sociální služby ohrozilo život nebo zdraví zájemce. Předpokladem pro přijetí je: - prokázání totožnosti platným občanským průkazem - předložení aktuálního potvrzení praktického lékaře - zájemce spadá do cílové skupiny služby a nevztahuje se na něj žádný důvod pro odmítnutí poskytování služby.

Charakteristika zařízení

Charakteristika služeb: Posláním Azylového domu je prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu a individuální sociální práce podpořit muže v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti, rozvoji schopností pro hledání vhodných východisek a aktivním řešení jejich životní situace a zvládání nároků každodenního života.

Cílem poskytování sociální služby je motivace klientů a rozvoj, popř. zachování, jejich schopností k samostatnému řešení problémových sociálních situací. Cíle je dosahováno pomocí individuálně plánovaných kroků vycházejících z potřeb každého klienta a prostřednictvím poskytnutí krátkodobého ubytování. Plánované kroky by měly vést k postupnému začleňování klientů zpět do společnosti tak, aby žili běžným způsobem života.

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.