Charita Olomouc - Azylový dům pro muže

« zpět na výpis
Statut:Církevní organizace
Adresa:Wurmova 5, 77111 Olomouc
Statut. zástupce:Ludmila Gottwaldová, DiS.
Kontaktní osoba:Mgr. Silvie Hošáková
Logo Charita Olomouc - Azylový dům pro muže
Adresa:Wurmova 5, 77111 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:nepřetržitý provoz
Tel.:+420 734 864 565
Fax:
Email:silvie.hosakova@olomouc.charita.cz
WWW:www.olomouc.charita.cz
Kapacita služby : 48 lůžek , volné: 0
Cena služby : 2.200 - 2.700 Kč
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Azylové domy
Návazné služby : Zdravotní oblast
Typ poskytované služby : Pobytová forma

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb: posláním azylového domu pro muže Charity Olomouc je nabídnout podporu a pomoc mužům na Olomoucku v obtížné sociální situaci a bez střechy nad hlavou. Služba poskytuje střednědobé ubytování, odbornou pomoc při hledání vhodných východisek. Její těžiště je v individuálním přístupu, respektu k druhému, k jeho právům, důstojnosti a rozhodnutím. Smyslem služby je řešení životní situace a nabídnutí příležitosti postavit se na vlastní nohy.

Cíle vzhledem k uživateli:

 • Pomoc při řešení krizové situace, uspokojení základních životních potřeb (střecha nad hlavou, hygiena, strava)
 • Stabilizace sociální situace (doklady, sociální dávky, splácení dluhů, zajištění zdravotní péče…)
 • Resocializace, návrat do společnosti (zvýšení kvalifikace, nástup do zaměstnání, úspěšné absolvování léčby, samostatné bydlení)
 • Rozvoj osobnosti a podpora volnočasových aktivit (kultura, četba, sport)
 • Obnova společenských a rodinných vazeb dle reálné možnosti
 • Rozvoj pracovních návyků a klíčových kompetencí dle reálné možnosti

Cíle vzhledem ke společnosti:

 • prevence sociálně patologických jevů (prevence kriminality, šíření infekčních chorob atd.)
 • zmírňování dopadu problému bezdomovectví na Olomoucku
 • podpora odborné diskuse o problematice bezdomovectví a odstraňování předsudků laické i odborné veřejnosti vůči bezdomovcům

Azylový dům pro muže slouží jako příležitost k vyřešení sociální a bytové situace. Nabízí mužům, kteří nemají kde bydlet, možnost pobytu po dobu půl roku s následným prodloužením o další půlrok. Návazně mohou klienti využít bydlení na některém z pěti sociálních bytů ve městě Olomouci. Sociální byty nejsou samostatnou službou a jsou součástí služeb azylového domu. Bydlet v nich mohou i ženy. Těžištěm služby je sociální práce především individuálního charakteru. Součástí pobytu je povinnost výkonu pracovní rehabilitace. Jedná se o výkon stanoveného počtu hodin (okolo 10 h v závislosti na sociálním stavu klienta) ve prospěch zařízení. Mezi pravidla pobytu patří zákaz konzumace a přinášení alkoholu, zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a psychotropních látek. Dalším limitujícím faktorem je povinnost přicházet do 22:00 h, pak je dům uzavřen (pracujícím jsou uděleny výjimky).

Charakteristika uživatele služby: služba je určena mužům od 18 let, v obtížné sociální situaci a bez přístřeší. Přednostně jsou řešeny situace mužů navracejících se z výkonu trestu. Současně mají přednost muži s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje. Služba může být odmítnuta, neumožňují-li to kapacitní důvody. Poskytování služby je odmítnuto žadateli, který: • požaduje službu, kterou zařízení neposkytuje. (V takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu.) • je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek. • je agresivní. • je zdravotně nezpůsobilý k pobytu v azylovém domě.

Předpokladem pro přijetí je:

 • stabilizovaná sociální situace a reálná možnost uhradit poplatek za ubytování (evidence na ÚP, důchod, zaměstnání, případně jiný stabilní příjem).
 • prokázání totožnosti platným OP nebo jiným úředním dokladem,
 • písemné doporučení lékaře - vstupní lékařská prohlídka
 • v případě příchodu z hospitalizace v psychiatrické léčebně, LDN apod. doporučení ošetřujícího lékaře

Charakteristika zařízení

Azylový dům pro muže nabízí mužům kteří ztratili střechu nad hlavou možnost vyřešit své osobní záležitosti. Délka pobytu v zařízení je do 1 roku. Ubytování je ve 3-4 lůžkových pokojích. Příslušenství a kuchyně je společná. Přímo v objektu je kapacita 33 míst a dalších 15 míst je v sociálních bytech ve městě Olomouci. Na tyto byty jsou umísťováni lidé na základě výběrového řízení z řad klientů AD.

Fotografie

© 2023 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.