Naplňování 5. komunitního plánu za rok 2022

5. dubna 2023

Dne 14. 3. 2023 byla Rada města Olomouce na svém jednání seznámena se Zprávou o naplňování cílů a opatření 5. komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka na období let 2020-2022, a to za rok 2022.

Za rok 2022 se podařilo naplnit 82 %, rozpracovat 13 % a nenaplnit jen 6 % opatření. Zde je nutné ale zmínit, že na některé plánované aktivity uvedené v 5.KPSS v roce 2022 měla vliv doznívající pandemie onemocnění COVID-19 a válečný konflikt na Ukrajině, kdy organizace a sociální pracovníci odboru sociálních věcí MMOl museli prioritně řešit pomoc přicházejícím uprchlíkům. Současně se na realizaci opatření podepsal i růst cen energií, služeb atd. Některá opatření budou realizována prostřednictvím naplňování 6. komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka na období let 2023-2025.

Děkujeme všem realizátorům opatření za spolupráci při sběru dat potřebných pro vytvoření monitorovací zprávy o naplňování cílů a opatření za rok 2022.


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive