Realizačně-manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci

 

Kontakty na ty, kdo Vám rádi odpoví na Vaše dotazy:

Mgr. Bc. Michal Majer
odborný garant komunitního plánování a vedoucí Realizačně manažerského týmu KPSS v Olomouci
tel.: 585 562 405, e-mail: michal.majer@olomouc.eu

Ing. Dagmar Prachniarová
manažerka komunitního plánování sociálních služeb
tel.: 602 327 544, e-mail: dagmar.prachniarova@olomouc.eu

JménoFunkceTelefon
Mgr. Jiří Křivánek manažer pracovní skupiny 1 - děti, mládež a rodina 585 562 215
PhDr. Jana Haasová manažerka pracovní skupiny 2 - občané se zdravotním postižením 585 562 433
Mgr. Roman Darek manažer pracovní skupiny 3 – senioři 585 562 450
Mgr. Tomáš Kocman manažer pracovní skupiny 4 - osoby ohrožené návykovým chováním 585 562 212
Bc. Markéta Spurná manažerka pracovní skupiny 5 - etnické menšiny 585 562 454
PhDr. Bc. Jana Marešová, DiS. manažerka pracovní skupiny 6 - občané v přechodné krizi 585 562 115
Ing. Dagmar Prachniarová manažerka komunitního plánování sociálních služeb 602 327 544

 

Pracovní skupiny a členové

 

1. Děti, mládež a rodina

Mgr. Jiří Křivánek
MMOl
Ing. Matouš Ryček
ISIS - o.s. pro pomoc náhradním rodinám, z.s.

PhDr. Petra Tenglerová
RC Heřmánek, z.s.

Mgr. Simona Dohnalová
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
Bc. Petra Pavlíčková, DiS.
Charita Olomouc
Bc. Petr Huptych
Společnost Podané ruce, o.p.s.
Lucie Praxová, DiS.
Člověk v tísni o.p.s.
PhDr. Hana Fantová
MMOl, odbor školství
Mgr. Světlana Círová
P-centrum, Rodinné centrum U Mloka
Mgr. Jana Jeklová
Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Olomouc
Mgr. Nikol Homolková
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva
Mgr. Jana Stejskalová
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Mgr. Ivava Svobodová
Povzbuzení z.s.
PhDr. Hana Dziková
Sdružení D, z.ú.

Mgr. Kristýna Lucinkiewicz
Bílý kruh bezpečí - Pobočka Olomouc

Bc. Tereza Vránová
JakDál? z.s.

Bc. Karla Špičáková
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc

Ing. Antonín Černý
Centrum pro rodinný život, z.s.

Mgr. Jaroslava Muzikantová
Jdeme Autistům Naproti, z.s.

Bc. Veronika Čtvrtlíková
Náruč rodičům, z.s.

Eva Kopecká
Náruč dětem, z.s.

Bc. Kristýna Perůtková
Za sklem o.s. Olomouc

Mgr. Lucia Bartos
MMOl, oddělení sociální prevence

Mgr. et Mgr. Andrea Kafková
MMOl, oddělení péče o rodinu a děti

Mgr. Marie Stoklásková
Centrum pro rodinu a děti, z.s.

2. Občané se zdravotním postižením

PhDr. Jana Haasová
MMOl
Mgr. Jana Ochotová, MBA
SPOLU Olomouc, z.s.
Kamila Zábojová, Bc.
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Simona Vavrečková, DiS.
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Mgr. Pavla Matyášová
Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc
Ing. Martina Pekařová
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc
Mgr. Martina Brožová, Ph.D.
Bc. Štefan Berec
z.s. iPoradna
Bc. Jana Sedláková
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
MgA. Bronislava Manová
Amelie, z.s.
Stanislava Přasličková
Roska Olomouc, regionální organizace Unie Roska v ČR
Mgr. Martin Pátek
Klub Parkinson Olomouc
Mgr. Veronika Haiclová
Tyfloservis Olomouc, o.p.s.
Marie Sobotová
Kyklop o.p.s.
Dana Vaňková, DiS.
JITRO Olomouc, o.p.s.
Miroslav Trokan
Klub bechtěreviků
Bc. Jana Mahdalová, DiS.
DC 90 o.p.s.
Mgr. Markéta Jandeková
Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s.
Hana Nepejchalová
PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. 
Klíč - centrum sociálních služeb, p.o.
Lucie Hegrová
Dílny DC 90 o.s.
Ivan Matlášek
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ĆR
Ing. Tomáš Tylich
o.s. Kolumbus
Mgr. Kristýna Jurášová
Společnost Mana o.p.s.
Bc. Klára Hájková
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – oblastní pobočka Olomouc
Pavel Pastrnek
Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.
Mgr. Ivana Svobodová
Povzbuzení, z.s.

Mgr. Tomáš Vyhlídal
Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Centrum aplikovaných pohybových aktivit

Mgr. Vendula Vičarová
Charita Olomouc

Bc. Kristýna Perůtková
Za sklem, o.s.

Mgr. Naděžda Škrabalová
Zet-MY, z.s.

Bc. Radomíra Kvapilová
Úřad práce ČR

Bc. Dobromila Flegelová, Dis.
Národní rada zdravotně postižených v ČR, z.s., poradna NRZP Olomouc

Mgr. Jaromír Odstrčil
MMOl, oddělení sociální pomoci a služeb

3. Senioři

Mgr. Roman Darek
MMOl
Michael Donth, DiS.
Pomadol s.r.o.
Agentura sester domácí péče
Mgr. Jiří Lang
JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s.
Mgr. Lucie Švábová
Maltézská pomoc, o.p.s.
Zita Lukáčová
ČM provincie kongregace sester premonstrátek
Mgr. Petr Michálek
Veřejnost
RNDr. Jana Vykydalová
Domov seniorů Pohoda Chválkovice p.o.
Bc. Jitka Weigelová
Charita Olomouc
Eva Klevarová
Pamatováček, o.p.s.

Mgr. Jana Paloušková
z.s. iPoradna

Mgr. Ivo Slavotínek
Město Velká Bystřice

Mgr. Jan Luska
Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.
Mgr. Hana Polednová
veřejnost

Mgr. Vladimíra Foukalová
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

Mgr. Bc. Martina Kurfürstová
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o.

Vítězslav Rychlý
SeneCura SeniorCentrum Olomouc

 Mgr. Věra Leona Martinková
Charita Olomouc (Středisko zdravotních služeb)

Mgr. Jaromír Odstrčil
MMOl

Mgr. Radka Fiurášková
SPOLU Olomouc

Ing. Martin Jirotka
Global Partner Péče z.ú.

Petra Mertová
Obec Lutín

Jana Chalupová
Obec Ústín

Jaroslava Kaczorová
Bohemie Olomoucká domácí péče, s.r.o.

4. Osoby ohrožené návykovým chováním

Mgr. Tomáš Kocman
MMOl
PhDr. Dagmar Krutilová
P-centrum , spolek
Bc. Lukáš C. Hrubý
Společnost Podané ruce, o.p.s.
MUDr. Jarmila Šmoldasová
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, Ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií
Mgr. Dana Strnisková, Ph.D.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Mgr. Zuzana Starostová
Krajský úřad Olomouckého kraje
Ing. Pavel Němeček
Sdružení D, z.ú.
MUDr. Zdenek Faldyna
Vojenská nemocnice Olomouc
Alexandr Dvořák
Charita Olomouc

PhDr. MUDr. Jana Bolková
Nestátní interní oddělení, s.r.o., Adiktologická ambulance

5. Etnické menšiny

Bc. Markéta Spurná
MMOl
Bc. Petr Huptych
Společnost Podané ruce, o.p.s.
Jiřina Somsiová
o.s. Společenství Romů na Moravě, pobočka Olomouc
PhDr. Renata Köttnerová
Krajský úřad Olomouckého kraje
Bc. Petra Pavlíčková, DiS.
Charita Olomouc
Lucie Praxová, DiS.
Člověk v tísni,o.p.s.
Bc. Aneta Hrudová
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva
PhDr. Lucia Elsner, Ph.D.
In IUSTITIA, o.p.s.
Bc. Vendula Zapletalová, DiS.
Centrum na podporu integrace cizinců Olomoucký kraj
 Mgr. Petra Stonišová
Romodrom o.p.s.

Taťána Valouchová, DiS.
Pro Vás, z.s. - NZDM Klub Zóna

Kateřina Fejfarová
Státní zdravotní ústav

6. Občané v přechodné krizi

PhDr. Bc. Jana Marešová, DiS.
MMOl
Bc. Alexandr Dvořák
Charita Olomouc - Středisko Samaritán pro lidi bez domova
Hana Fialová
Středisko SOS
Mgr. Ilja Krhovský
AD SMOl
Mgr. Kristýna Lucinkiewicz
Bílý kruh bezpečí
Mgr. Drahomíra Venkrbcová
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Mgr. Křupková Katrin
JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s.

 Mgr. Lukáš Neruda
MMOl

Mgr. Petra Riznerová
z.s. iPoradna

Tomáš Pavlíček, DiS.
Charita Olomouc

Mgr. Marie Zavadilová
Domov pro ženy a matky s dětmi SMOl

Ing. Tomáš Zatloukal
Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s.

 Mgr. Petra Klementová
Intervenční centrum Olomouc, Středisko sociální prevence Olomouc, p.o.
Lucie Praxová, DiS.
Človek v tísni, o.p.s.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive