Komunitní plánování sociálních služeb

 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů zavedl pro kraje povinnost a pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb a formulovat základní metodické východisko spolupráce v triádě zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, která na úrovni obcí nebo krajů umožňuje plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Metoda, při níž plánujeme rozvoj služeb na daném území pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Plánování probíhá ve třech rovinách – triády:

Triáda je principem řízení procesu komunitního plánování, všechny strany jsou zapojeny a je uplatňován princip partnerství, protože každý ze zástupců triády vstupuje do plánování s rozdílnou motivací.

Cílem komunitního plánování soc. služeb je posilovat sociální soudržnost komunity a podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců a skupin.

Výsledkem komunitního plánování je vytvořený systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynaložené na služby jsou efektivně využity.

Statutární město Olomouc využívá metodu komunitního plánování již od roku 2005. Dne 9. 12. 2022  Zastupitelstvo města Olomouce schválilo již 6. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období let 2023-2025. Komunitní plán a další zajímavé materiály je možné nalézt v záložce "Ke stažení".

 

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive