Komunitní plánování sociálních služeb

 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů zavedl pro kraje povinnost a pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb a formulovat základní metodické východisko spolupráce v triádě zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, která na úrovni obcí nebo krajů umožňuje plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Metoda, při níž plánujeme rozvoj služeb na daném území pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Plánování probíhá ve třech rovinách – triády:

Triáda je principem řízení procesu komunitního plánování, všechny strany jsou zapojeny a je uplatňován princip partnerství, protože každý ze zástupců triády vstupuje do plánování s rozdílnou motivací.

Cílem komunitního plánování soc. služeb je posilovat sociální soudržnost komunity a podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců a skupin.

Výsledkem komunitního plánování je vytvořený systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynaložené na služby jsou efektivně využity.

Statutární město Olomouc využívá metodu komunitního plánování již od roku 2005. V loňském roce byl zpracován a dne 13. 12. 2019 v Zastupitelstvu města Olomouce schválen další, v pořadí již 5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období let 2020-2022. Komunitní plán a další zajímavé materiály je možné nalézt v záložce "Ke stažení".

 

© 2021 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive