Zapojte se do ankety a ovlivněte plán sociálních služeb Olomoucka

4. dubna 2019

Vaše názory nám pomohou rozhodnout o tom, jak zkvalitnit sociální služby. Prostřednictvím ankety město zjišťuje názory veřejnosti na fungování sociálních služeb poskytovaných občanům. Získané podněty pomohou při zpracovávání nového plánu sociálních služeb Olomoucka, platit bude do roku 2022.

„Chceme, aby plán reagoval na aktuální potřeby a podněty. Je zapotřebí provést řadu průzkumů a získat relevantní data, proto nabízíme možnost ovlivnit podobu připravovaného plánu zapojením veřejnosti do anketního šetření,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro sociální oblast Eva Kolářová.

Cílem zjišťování je získat názory na život obyvatel v kontextu fungování sociálních služeb v Olomouci a ve spádových obcích. Průzkum nabízí možnost vyjádřit se k tomu, jak jsou lidé spokojeni s vybranými oblastmi fungování obce a co by bylo možné zlepšit. Anketa je umístěna na webových stránkách www.olomouc.eu, www.kpss.olomouc.eu, www.prorodinu.olomouc.eu, www.proseniory.olomouc.eu.

V současné době probíhá i dotazníkové šetření u samotných uživatelů sociálních služeb, a to za pomoci jednotlivých organizací, poskytovatelů sociálních služeb. „Zde zjišťujeme třeba to, jak často lidé službu využívají, jak se o službě dozvěděli či zda jim nějaká sociální služba v Olomouci chybí,“ popisuje Dagmar Prachniarová z odboru sociálních věcí magistrátu.

Výsledky ankety i dotazníkového šetření budou k dispozici nejpozději v měsíci červnu na webových stránkách www.kpss.olomouc.eu. „S výstupy se budou následně zabývat pracovní skupiny, které budou řešit problematiku jednotlivých cílových skupin, ať již půjde např. o seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a podobně,“ objasňuje náměstkyně Eva Kolářová.

Po zapracování veškerých dat vznikne návrh nového 5. komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka na roky 2020-2022, který bude představovat, kterým směrem by se měly služby ve městě Olomouci a spádových obcí v následujícím období ubírat. V září bude návrh komunitního plánu předložen veřejnosti k projednání a připomínkování.

Odkaz na anketu: https://goo.gl/forms/4RcmbhWoxc9bB7Q93


Fotografie:

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive