Zhodnocení 4. komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka na období let 2016-2019 za rok 2016

3. března 2017

Stejně jako v předchozích letech jsme se začátkem roku v pracovních skupinách komunitního plánování zabývali vyhodnocováním naplňování 4. komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka na období let 2016-2019 za rok 2016.

Komunitní plán obsahuje celkem 29 cílů a 94 opatření navržených k realizaci v období let 2016 - 2019. Úkolem manažerů pracovních skupin bylo vypracovat souhrnnou zprávu o naplňování cílů a opatření za každou pracovní skupinu s využitím monitorovacích textových tabulek, a to za rok 2016.

Souhrnná roční zpráva je členěna za každou pracovní skupinu, u které je uveden souhrnný přehled cílů a opatření. U každého opatření je umístěna informace o tom, zda je dané opatření za rok 2016 naplněno, rozpracováno nebo nenaplněno a krátký komentář popisující aktivity, které se v rámci opatření v loňském roce zrealizovaly. Ze zprávy vyplývá, že za rok 2016 bylo naplněno 81%, rozpracováno 17% a nenaplněna 2 % opatření. Zprávu naleznete v příloze.

Děkujeme všem realizátorům opatření za spolupráci při sběru dat potřebných pro vytvoření monitorovací zprávy o naplňování cílů a opatření za rok 2016.


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive