Senioři, nemusíte být sami!

20. května 2015

Příspěvková organizace Sociální služby pro seniory Olomouc se zaměřuje na pomoc seniorům, zdravotně postiženým a především osobám s demencí, všem, kteří se nacházejí v sociálně nepříznivé situaci a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.

Pro tyto osoby poskytuje na základě jejich individuálních potřeb hned několik služeb. První z nich je ambulantní forma péče v centru denních služeb, které funguje ve všední dny od 7 do 18 hodin, v sobotu potom od 8 do 14 hodin. Kromě nejrůznějších aktivit, které vedou zkušení, vyškolení pracovníci, je součástí centra i středisko hygienické péče.

Druhá poskytovaná služba je terénní a je určena seniorům či zdravotně postiženým v jejich domácím přirozeném prostředí. Pečovatelská služba směřuje k posílení či udržení stávajících schopností a dovedností těchto osob, tak aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Kromě města Olomouce nabízí centrum pečovatelskou službu včetně rozvozu obědů v těchto obcích: Horka nad Moravou, Hněvotín, Hlubočky, Křelov, Lutín, Velký Týnec.

Ojedinělou činností pečovatelské služby je tzv. „pohotovost“ ve dnech pracovního klidu. V případě, že člověk, který má nahlášené provedení úkonů, neotvírá, může se daná pracovnice spojit se službou, která zajistí případnou pomoc.

Organizace poskytuje i pobytovou sociální službu. Chráněné bydlení v Zikově ulici č. 14 je určeno dospělým osobám od 50 let věku, které mají sníženou soběstačnost a mobilitu a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. V zařízení je celkem 76 jednopokojových obytných jednotek. Všechny byty jsou plně vybavené a bezbariérové a zařízení nabízí obyvatelům také řadu volnočasových aktivit.

Všechny podrobnosti mohou zájemci získat na webu www.sluzbyproseniory.cz, případně na telefonu 585 757 061.


© 2023 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive