Středisko pomáhá rodinám i jednotlivcům v krizi

20. května 2015

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Olomouckého kraje, má dlouholetou tradici v oblasti péče o rodiny s dětmi.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí aktivní podporu rodičům i dětem v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, při komunikačních a jiných vztahových potížích a při dlouhodobém výskytu sociálně nežádoucích jevů, jako např. nezaměstnanost rodičů, alkoholismus v rodině apod. „Dokážeme poradit také při řešení tíživé ekonomické situace rodiny. V rámci terénní formy služby pracujeme s klienty v jejich přirozeném prostředí,“ uvedl Drahomír Ševčík, zástupce ředitelky střediska.

Sociální služba odborné sociální poradenství – poradny pro rodinu Olomouckého kraje pomáhá zejména při řešení manželských, partnerských a rodinných problémů.

Lidem, kteří se ocitli v krizových situacích, jsou určeny dvě sociální služby.

Sociální služba intervenční centra nabízí pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím. „Sociální pracovníci, právník a psycholog pomáhají klientům zvládnout tíživou situaci, do které se v důsledku domácího násilí dostali. Jedná se např. o pomoc při podávání návrhů k soudu, zprostředkování azylového ubytování, lékařské a psychoterapeutické péče, služby advokáta apod.,“ vyjmenoval Ševčík.

Telefonická krizová pomoc – Linka důvěry Olomouc, je sociální služba určená lidem, kteří utrpěli životní ztrátu, jsou nemocní, pomýšlí na sebevraždu, cítí se osamělí, trpí pocity strachu. Na telefonním čísle 585 414 600 jsou od pondělí do pátku v době od 18 do 6 hodin a o víkendech a svátcích nonstop připraveni odborně proškolení krizoví interventi, kteří volajícím poskytnou pomoc a podporu při hledání řešení situace, uvolnění emocí, znovunalezení pocitu bezpečí apod.

Další informace na www.ssp-ol.cz.


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive