Koulíme to SPOLU už 20 let. Sdružení pomáhá postiženým dětem

20. května 2015

V roce 1995 vznikla ve městě nezisková organizace s názvem SPOLU Olomouc, jejímž prvotním cílem bylo pomoci dětem s mentálním postižením prožít spokojený a důstojný život spolu s ostatními lidmi.

„Dnes, po dvaceti letech, poskytuje 15 stálých zaměstnanců a asi 80 terénních pracovníků spolupracujících formou DPP a DPČ odbornou sociální podporu více jak osmdesáti lidem s mentálním postižením (dětem, mládeži i dospělým). Podpora SPOLU Olomouc směřuje za potřebnými lidmi do jejich přirozeného prostředí a pomáhá jim i jejich rodinám zejména prostřednictvím tří registrovaných sociálních služeb,“ přibližuje ředitelka sdružení Zdeňka Pospíšilová.

Osobní asistence je terénní služba, která pomáhá člověku s mentálním postižením s podporou osobního asistenta dělat vše to, co v důsledku svého postižení sám dělat nemůže (například cestovat, nakupovat, obléknout se, obstarat hygienu atp.).

Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání pomáhá lidem se zdravotním postižením terénní i ambulantní formou získávat a udržet si takové znalosti a dovednosti, které usnadní vstup nebo návrat do práce, poskytuje také cílenou podporu přímo u zaměstnavatele na otevřeném trhu práce nebo v rámci praxí na běžných pracovištích.

Aktivizační a rozvojové programy mají ambici, jak je patrné už z názvu této sociální služby, působit preventivně a pomáhat lidem s mentálním postižením získávat, udržovat nebo rozvíjet škálu schopností a dovedností způsobem, který nejlépe vyhovuje individuálním možnostem a potřebám konkrétního člověka.

AKTUALITY SPOLU OLOMOUC

SPOLU NA GOLF | 6. června 2015

 V areálu golfového klubu ve Vésce u Olomouce pořádá již šestým rokem Golf Resort Olomouc dobročinný golfový turnaj, jehož výtěžek bude věnován neziskové organizaci SPOLU Olomouc. Turnaj svou účastí podpoří nejlepší česká golfistka Klára Spilková. Hráči golfu se mohou na turnaj registrovat na www.cgf.cz nebo osobně v recepci GCO.  Tréninkové hřiště ve Vésce se otevře také klientům SPOLU Olomouc, kteří si vyzkouší golfové odpaly pod vedením profesionálního trenéra i Kláry Spilkové.  Tradiční tečkou za turnajem bude od 16 hodin dobročinná dražba darů věnovaných známými osobnostmi, firmami i jednotlivci. Dražby se mohou zúčastnit nejen hráči golfu, vítáni budou i další návštěvníci golfového areálu.

KOULENÍ V PARKU | 11. června 2015,  15:00–18:00 hod  

SPOLU Olomouc zve olomouckou veřejnost na neformální přátelské setkání s hudbou a „kulatými“ hrátkami do Smetanových sadů v Olomouci u restaurace Fontána. Setkání bude i příležitostí připomenout si a zavzpomínat, co se ve SPOLU Olomouc na poli integrace a podpory lidí s mentálním postižením za dlouhých dvacet let urodilo a kolik dobrých lidí nám pomáhá pomáhat.


Soubory:

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive