Vyřeší město problém s bezdomovci?

25. února 2015

S bezdomovci – lidmi bez přístřeší – se nepochybně setkal každý z obyvatel Olomouce. Někdo se jim snaží pomoci dobrým slovem nebo pár drobnými, mnoho lidí má z bezdomovců strach, nebo jsou jim na obtíž svým vzhledem i projevy.

Město Olomouc řeší tuto problematiku dlouhodobě ve spolupráci s organizacemi, které bezdomovcům pomáhají najít si bydlení, zlepšit jejich životní situaci nebo řešit zdravotní problémy. V rámci komunitního plánování sociálních služeb funguje pracovní skupina pro osoby v přechodné krizi, která takovéto činnosti koordinuje. „Rada města bere tuto problematiku velmi vážně. Uvědomujeme si nutnost pomáhat lidem bez domova, ale zároveň chránit obyvatele města před obtěžováním ze strany opilých nebo agresivních osob, chránit před znečištěním parčíky či vozidla městské hromadné dopravy,“ vysvětlil náměstek primátora Ladislav Šnevajs důvod, proč se začátkem února sešla k tomuto tématu rozšířená pracovní skupina. Jednání se účastnili zástupci městské policie, Policie ČR, Charity Olomouc, Úřadu práce a členů zastupitelských klubů.

Počty bezdomovců v ulicích Olomouce trvale narůstají o necelých deset procent ročně. V současnosti žije v Olomouci na ulici, přesněji řečeno přespává v různých vybydlených a opuštěných prostorách, okolo 350 osob. Zhruba stejný počet osob je akutně ohrožen bezdomovectvím a žije po různých ubytovnách, nebo přespává u známých. Podobně jako v jiných městech se podařilo v Olomouci vybudovat síť služeb, která nabízí lidem bez domova bydlení v azylových domech nebo noclehárnách, umožňuje jim provést osobní hygienu nebo nabízí pomoc s hledáním práce.

Navzdory přesvědčení některých obyvatel nepředstavují bezdomovci skutečné bezpečnostní riziko – nejsou pachateli závažných trestných činů, naopak sami se občas stávají oběťmi brutálních útoků. Často se však dopouštějí drobných krádeží v obchodech, znečišťují veřejná prostranství, ve skupinách popíjejí alkohol a obtěžují pak ostatní obyvatele města.

Vůči těmto lidem pak městská policie postupuje nekompromisně. Počet bezdomovců, kteří jsou takto pravidelně v hledáčku městské policie, nepřekračuje 150 osob. „Jsou to známé osoby, které nerespektují jakékoli řešení jejich protiprávního jednání, nic si z udělené pokuty nedělají,“ říká ředitel městské policie Pavel Skalický. V rámci stávající legislativy a obecné úrovně vymahatelnosti práva však hlídky městské policie kromě častějších kontrol vytipovaných lokalit toho o moc více dělat nemohou. Krajním řešením je uložení zákazu pobytu v konkrétní lokalitě, za jehož porušení už je pak možné osobu soudně stíhat. „Chtěl bych upozornit, že v případech, kdy na tyto osoby opakovaně žádné jiné sankce neplatí, a tyto zcela ignorují pravidla občanského soužití a veřejného pořádku, budeme daleko častěji využívat součinnosti s přestupkovým oddělením magistrátu v rámci následného správního řízení, které může sankci zákazu pobytu uložit,“ ujistil Skalický.

Z jednání pracovní skupiny vzešlo několik závažných témat, na které se chce město zaměřit. „V současné době nás trápí narůstající počet seniorů, kteří nezvládli svou finanční situaci a skončili na ulici. Jedná se také o lidi se zdravotním postižením, na ulici končí také osoby zbavené svéprávnosti nebo duševně nemocní, kteří se často stávají obětí lidské vypočítavosti. Těm všem se musíme snažit pomoci,“ přiblížil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Velkým problémem je zajištění bydlení pro ty, kteří se chtějí z ulice dostat zpět do normálního života – zejména pro rodiny s dětmi. Město provozuje v současné době přes 600 bytů zvláštního určení, které slouží zejména osamělým seniorům a osobám s pohybovým postižením. „Do budoucna chceme rozšířit nabídku sociálního bydlení i pro rodiny s dětmi nebo pro další osoby, které mají problém udržet si běžné nájemní bydlení,“ plánuje vedoucí odboru sociálních věcí olomouckého magistrátu Michal Majer.


Fotografie:

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive