Známe se?

24. září 2014

Tak se ptá název nového projektu Charity Olomouc. „Projekt se snaží zvýšit nabídku osvětových aktivit a tímto podpořit vzájemné poznávání romské menšiny majoritní společností,“ vysvětluje koordinátorka projektu Andrea Jandová.

Ke vzájemnému poznávání obou skupin slouží několik aktivit. Charita Olomouc vydá na začátku nového roku publikaci, která čtenáře seznámí s životními příběhy úspěšných Romů z Olomouce a okolí. Dále proběhnou workshopy na základních školách a besedy se studenty středních i vysokých škol. Lektoři zavítají do škol více než třicetkrát, celkově se jejich programu zúčastní asi 200 žáků a 150 studentů, převážně budoucích pedagogů. Široká veřejnost se může těšit na čtyři výstavy fotografií na téma Můj obyčejný život. „Jejich autory budou romské děti, pro které uspořádáme fotografický kroužek,“ upřesňuje Jandová.

Projekt Známe se? je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.


Fotografie:

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive