Projekt „Restart“ pomáhá lidem s drogovou minulostí

29. srpna 2014

Lidem, kteří mají díky své minulosti spojené s užíváním návykových látek často snížené sebevědomí, obtížně navazují kontakty v sociálních vztazích a bojí se svého selhání, již druhým rokem pomáhá projekt nazvaný Restart. Olomoucká nezisková organizace P-centrum, která projekt financovaný z fondů ESF realizuje, pomáhá svým klientům po ukončené léčbě závislosti na návykových látkách.

„Tito lidé potřebují dlouhodobou podporu a provázení, aby se mohli začlenit do běžného způsobu života,“ popsala ředitelka P-centra Dagmar Krutilová. Díky „Restartu“ bývalí uživatelé návykových látek získávají nové dovednosti, které jim umožní najít si a udržet zaměstnání. Pracovníci se s klienty věnují cíleným a intenzivním konzultacím ohledně pracovních témat, znalostí v pracovně-právní problematice a základních personálních dovednostech. Klienti jsou po proškolení schopni lépe komunikovat s okolím, naučí se vhodně prezentovat sami sebe, řešit pracovní konflikty přiměřeným způsobem a přijímat oprávněnou kritiku.

Díky individuální práci s každým klientem je možné program „ušít na míru“ a zaměřit se na ty oblasti, ve kterých v běžném životě selhává. „Program vychází z neurobiologických principů psychologie učení a umožňuje zohlednit specifické potřeby lidí po léčbě závislostí,“ dodala Krutilová.

Projektem doposud prošlo 49 klientů, pro které pracovníci vytvořili manuál, jenž se podrobně zabývá všemi oblastmi vztahujícími se k získání a udržení práce. P-centrum spolupracuje na projektu se zahraniční organizací Hum London.

P-centrum organizuje ve dnech 9. až 10. října 2014 mezinárodní konferenci „Teorie a praxe léčby závislostí“, na které budou prezentovány výsledky projektu a zkušenosti pracovníků z koučování klientů.


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive