Mezinárodní den seniorů slaví Olomouc aktivně

29. srpna 2014

Od roku 1991 si připomínáme Mezinárodní den seniorů, který vyhlásila Organizace spojených národů. Tento den, který připadá na 1. října, má za cíl upozornit na témata týkající se spoluobčanů vyššího věku, stárnutí a zneužívání těchto osob. Prvního října je také namístě ocenit přínos starší generace pro společnost jako celek.

SOUTĚŽ PRO AKTIVNÍ ÚČASTNÍKY!

Jak mohou aktivní návštěvníci akcí pro seniory získat cenu? První možností je navštívit alespoň šest akcí z bohatého programu, na kterých bude možnost získat razítko do registrační karty. Tyto akce připadají na 16., 23., 25. a 30. září. Orazítkovanou kartu je třeba přinést do 10. října na městské informační centrum v podloubí radnice. Druhou možností je pořídit fotografii na téma „Úsměvy Mezinárodního dne seniorů“, a to v období od 16. září do 7. října. Z doručených fotografií budou vybráni výherci, kteří rovněž obdrží cenu. Vybrané fotografie pak budou součástí veřejné expozice.

Ani v našem městě se na seniory nezapomíná. K dispozici mají například možnost navštěvovat skoro dvacítku klubů pro seniory a zapojit se do jejich aktivit. Od roku 2012 organizuje odbor sociálních věcí magistrátu také Týden pro seniory, jehož součástí je tradičně bohatá nabídka nejrůznějších aktivit – exkurzí, kulturních a společenských akcí a slavnostních setkání, o něž je velký zájem. Loni probíhaly nejrůznější akce spojené s oslavou Mezinárodního dne seniorů v Olomouci dokonce po dobu dvou týdnů. Byly mezi nimi přednášky na témata, která starší spoluobčany zajímají, senioři si mohli zacvičit třeba jógu, dveře dokořán pro ně byly u poskytovatelů sociálních služeb na území města. Vyzkoušeli si svoji zručnost při výtvarných dílnách, měli zdarma vstup do zoologické zahrady. Nechyběla ani oblíbená pouť do svatokopecké baziliky či představení v Moravském divadle.

„Senioři v našem městě oceňují, že oslavy Dne seniorů jsou v Olomouci rozloženy do více dní. Věřím, že díky bohaté nabídce si každý najde aktivitu, která ho zajímá. Letošní rok se navíc mohou SC 341036/1 INZERCE aktivní účastníci těšit na možnost výhry hodnotných cen,“ představuje olomoucké oslavy Dne seniorů náměstkyně primátora Eva Machová a dodává: „Naše úsilí však není směřováno pouze na důstojnou oslavu Mezinárodního dne seniorů, ale díváme se i do budoucna. Město rozšiřuje počet klubů pro seniory. Nejnovější vznikly na Sv. Kopečku, na Lazcích a v Droždíně, další se bude otevírat v září na Terrerově náměstí. Zaměřili jsme se také na kvalitu prostředí v těchto klubech, kde se akce konají po celý rok. Město investovalo nemalé prostředky do zateplování domů s pečovatelskou službou, přestavuje bytový dům na Přichystalově ulici 70 na nové malometrážní byty pro seniory, připravilo podmínky pro vybudování nového domova pro seniory ve Slavoníně a v neposlední řadě město cíleně finančně přispívá na poskytování sociálních služeb ve městě Olomouci.“

PROGRAM AKCÍ

Letošní program oslav Dne seniorů se člení do několika oblastí: radost z pohybu, prevence kriminality a kultura a vzdělávání. Vše odstartuje v úterý 16. září. Ve stánku na Horním náměstí u radnice získáte v době od 9 do 13 hodin veškeré informace o akcích, informační brožuru s programem a kartu pro sběr razítek. Tyto materiály budou k dispozici také v městském informačním centru a na všech stanovištích či na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, Štursova 1, Olomouc.

Radost z pohybu

16. 9. – Aktivity Centra pohybu, In-line bruslení, Poradenství Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého, seznámení se s informačním portálem radostzpohybu.cz, aktivity v Aquaparku.
18. 9. – Veselice pro seniory, posezení s hudbou a tancem v pavilonu A na Floře Olomouc, cena 50 Kč.

Prevence kriminality

23. 9. – Branný den Městské policie Olomouc s možností výher na Svatém Kopečku.
25. 9. – Beseda s Městskou policií v kině Metropol (besedu budou doprovázet herecké vstupy), otevřená služebna Městské policie Olomouc včetně možnosti prohlídky pracoviště kamerového systému, otevřená hasičská zbrojnice na Sweitzerově ul., otevření Domu armády na náměstí Republiky s prohlídkou místa věznění generála Lafayetta.

Kultura a vzdělávání

30. 9. – Prohlídka zázemí kina Premiere Cinemas v Šantovce + promítání filmu, prohlídka zázemí Divadla Na Šantovce, dny otevřených dveří ve vybraných klubech – kluby 21. století. Změny v klubech pro seniory, které vedou k modernizaci prostředí, prohlídka prostor Střední zdravotnické školy Pöttingeum.
1. 10. ve 14:00 – Muzikál Noc na Karlštejně v Moravském divadle za 60 Kč, pouze pro členy klubů pro seniory zřizovaných statutárním městem Olomouc.
3. 10. – Představení Jedlíci čokolády v Divadle na Šantovce.
4. 10. od 10:00 – Mše svatá na Sv. Kopečku za seniory a pro seniory. Mše i pro nepraktikující. Autobusová doprava zdarma od hlavního nádraží s označením „Bazilika na Sv. Kopečku“. Na závěr mše malé občerstvení.
7. 10. v 17:00–19:00 – Reduta orchestr Gustava Broma, Felix Slováček, zpěv: M. Černohouz, R. Adam, J. Zíma a H. Chytilová, moderuje A. Cibulka. Vstupné: 130 Kč, prodej vstupenek v agentuře GONG.

O víkendech 27. a 28. září a 4. a 5. října volný vstup do zoo na Svatém Kopečku – pouze pro držitele karty člena klubu seniorů zřizovaných statutárním městem Olomouc.


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive