Město Olomouc představilo svou rodinnou politiku

2. července 2014

Ve čtvrtek 26. června hostil velký sál městského zastupitelstva v budově magistrátu na Hynaisově ulici zástupce organizací, věnujících se kvalitě života olomouckých rodin. Sešli se tu poskytovatelé sociálních služeb, organizátoři volnočasových aktivit zaměřených na rodiny s dětmi nebo třeba pracovníci rodinných center.

Náměstkyně primátora Eva Machová a zástupci odborů sociálních věcí, školství, vnějších vztahů a informací a dopravy jim představili opatření Rodinné politiky statutárního města Olomouce na léta 2014 a 2015.

„Věřím, že vize města Olomouce jako města přátelského rodině se stane společně sdílenou vizí představitelů města, odborné veřejnosti a jeho obyvatel. Může to v důsledku přinést aktivnější zapojení rodin do života města, zlepšení podmínek pro vznik a fungování rodin,“ přiblížila ambice dokumentu projednaného Radou města Olomouce náměstkyně Eva Machová. „Město Olomouc se tak stane dobrou adresou pro mladé rodiny z celého Olomouckého kraje, které v něm mohou realizovat své životní plány a sny,“ dodala.

Tento koncepční materiál začíná analytickou částí, na kterou navazují konkrétní opatření, rozčleněná do šesti oblastí. Pro příklad můžeme uvést nastavení vhodného způsobu komunikace města směrem k rodinám, budování a udržování městského prostoru tak, aby byl přátelský rodinám, či přímou podporu rodin.

Statutární město Olomouc se rodinnou politikou hlásí k těm městům v České republice, které akcentují podporu zdravé a fungující rodiny, jež je nezbytná pro soudržnost a další rozvoj našeho města i české společnosti jako celku.


Fotografie:

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive