V Maltézské pomoci hodně pomáhají dobrovolníci

25. června 2014

Centrum Maltézské pomoci v Olomouci poskytuje několik sociálních služeb, mezi nimi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tato služba je určená rodinám s dětmi se zdravotním, kombinovaným či jiným postižením a rodinám ohroženým sociálním vyloučením, které žijí v Olomouci a okolí.

Cílem služby je zlepšení rodinné a sociální situace a podpora důstojného života rodin v nepříznivé životní situaci, která by mohla mít neblahý dopad na vývoj dítěte. Další činností je doprovázení pěstounských rodin.

„Významným obohacením našich služeb pro rodiny je návaznost dobrovolnického programu Sociálně-aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny. Vybraný a proškolený dobrovolník doplňuje práci sociálního pracovníka o rozměr přátelského vztahu a je pro rodinu zpestřením a podporou. Jeho pomoc spočívá v pravidelném setkávání s dítětem a společném trávení volného času,“ přiblížila Markéta Krejčová z centra Maltézské pomoci. Dobrovolník může pomáhat dítěti se školní přípravou, doprovázet do kroužků, hrát si, číst, chodit na procházky, sportovat.

Další oblastí dobrovolnické činnosti v programu je navštěvování a podpora dětí umístěných v Dětském centru Ostrůvek v Olomouci. Za miminky chodí dobrovolnice jako „chovací tety“, u starších dochází dobrovolník vždy za konkrétním dítětem a společně tráví čas. Další formou práce s dítětem je ucelený vzdělávací program pro miminka a batolata od 4 měsíců do 5 let věku (PlayWisely).

„Zapojení dobrovolníků vnímáme jako velice důležité a přínosné. Rodiče a děti přítomnost a podporu dobrovolníka vítají a i samotní dobrovolníci si mohou mnoho odnést – nové zkušenosti, nové kontakty, pocit smysluplně stráveného času a seberealizace,“ dodala Krejčová. Dobrovolník musí být starší 18 let, jinak na věku prakticky nezáleží, hlavním kritériem je chuť věnovat trochu ze svého času na pomoc druhému člověku.


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive