V Pamatováčku jsou jednou v roce na koni

25. června 2014

Obohatit program o netradiční aktivity si každoročně klade za cíl obecně prospěšná společnost Pamatováček, která pečuje o lidi nemocné demencí, zejména pak Alzheimerovou chorobou, a to odborným sociálním poradenstvím a denním stacionářem.

Tradicí se již stal jezdecký den, který Pamatováček organizuje společně se sousední mateřskou školou v rozlehlé zahradě v areálu v Karafiátově ulici 5. V první části dopoledne se vozily nedočkavé děti, druhá půlka byla určena osazenstvu denního stacionáře. Senioři vnímali přítomnost předškoláků, kteří nasedali a sesedali pod verandou a pobíhali v jejich blízkosti. Společně s dětmi živě sledovali a komentovali nadšení malých jezdců amatérů. Odvážné byly nejen děti, ale i klienti Pamatováčku, kteří se projeli a koně si hladili. Pamatováček nabízí svým klientům řadu služeb. V poradně se zájemci dozví, jaká zvýhodnění se jim nabízí a na co mají nárok, např. příspěvek na péči. Budou informováni o specializovaných ambulantních vyšetřeních, návazných službách pro osoby s demencí, odpoledních čajích, bezplatných testech paměti, které slouží ke včasnému záchytu poruch paměti. O testy je značný zájem, proto je vhodné zamluvit si termín telefonicky.

„V Pamatováčku se také zabýváme aktivizačními činnostmi. Největší důraz je kladen na trénování paměti. S pomocí specializovaných technik, paměťových cvičení, reminiscence, muzikoterapie, arteterapie, pet-terapie, ergoterapie, fyzioterapie udržujeme soběstačnost uživatele co nejdéle,“ uvedla koordinátorka Eva Klevarová. Tyto aktivity probíhají v denním stacionáři Pamatováčku od pondělí do pátku, od 7 do 15 hodin. Frekvenci a délku pobytu si stanoví jednotliví zájemci podle svých individuálních potřeb. Rodinný pečující má po tu dobu prostor pro vlastní seberealizaci, odpočinek nebo vyřízení potřebných záležitostí. „Pomáháme tak nejen osobám nemocným Alzheimerovou chorobou, ale i jejich rodinným příslušníkům, pro které je každodenní péče namáhavá a vysilující,“ dodala Klevarová.


Fotografie:

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive