Na konferenci o opatrovnictví a sociálním podnikání bylo plno

19. června 2014

V rámci veletrhu sociálních a příbuzných služeb Mezi námi uspořádalo statutární město Olomouc v prostorách pavilonu A ve čtvrtek 12. června odbornou konferenci. Pořadatelé z odboru sociálních věcí magistrátu zvolili dvě aktuální témata.

Dopolední blok konference se věnoval změnám v postavení lidí s omezenou svéprávností a jejich opatrovnictví v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

„Jsem moc ráda, že konference vyvolala takový zájem, o čemž svědčí tento zaplněný sál,“ uvedla na začátku akce náměstkyně primátora Eva Machová. S příspěvky vystoupili Jana Přibylová z Ministerstva spravedlnosti, Veronika Čtvrtlíková za pořádající statutární město Olomouc, Ivana Bazínková a Andrea Čapková z Klíče – centra sociálních služeb a Zbyněk Vočka za Olomoucký kraj. Šedesátka účastníků tak mohla nahlédnout na problematiku omezené svéprávnosti a opatrovnictví pohledem zákonodárce a soudní praxe, města Olomouce jako veřejného opatrovníka, poskytovatelů sociálních služeb a krajského úřadu jako metodického orgánu pro veřejné opatrovnictví.

Odpolední blok konference byl zaměřen na sociální ekonomiku, a to jak na teoretická východiska tohoto druhu podnikání a jejich promítnutí do současné praxe v České republice, tak na příklady dobré praxe a zkušenosti samotných sociálních podnikatelů. Ester Danihelková z VOŠ sociální Caritas uvedla přítomné do historie sociálního podnikání a Šárka Dořičáková z P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Praha promluvila o teorii sociálního podnikání a podpoře sociálních podniků v České republice. Své zkušenosti se sociálním podnikáním sdělili zástupci sociálních firem sídlících v Olomouci - Jitro – centrum služeb, s. r. o., které poskytuje rehabilitační, rekondiční a masérské služby, Sociální firma Ergones olomouckého TyfloCentra o.p.s., která nabízí mimo jiné služby hodinového manžela, grafiku a tisk, potisk propagačních předmětů či keramiku, Spolek Trend vozíčkářu Olomouc, který se specializuje na digitalizaci médií a provozuje call centrum, Sociální družstvo Stabilita Olomouc, které provozuje kavárnu Naše Café na Dolním náměstí, a společnost Přirozenou cestou s.r.o, která v obchůdku U Zeleného věnce v Hodolanech nabízí produkty pro zdraví a pohodu.

Idea spojení veletrhu Mezi námi s konferencí propojující teorii a praxi sociální sféry se ukázala jako dobrá.

Hynek Pečinka a Jana Chudobová,
odbor sociálních věcí Magistrát města Olomouce


Fotografie:

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive