Do Luzernu na zkušenou v sociální oblasti

27. května 2014

Na odbornou pracovní stáž v oblasti sociálních věcí do partnerského Luzernu vyrazili zaměstnanci olomouckého magistrátu. Cesty se účastnili manažerka komunitního plánování sociálních služeb Marie Švejnohová a zástupce vedoucího odboru sociálních věcí Hynek Pečinka.

Luzernští kolegové připravili program, který hostům pomohl při seznámení se švýcarským sociálním systémem, se sociální situací lidí města Luzernu, s poskytováním a financováním péče a preventivními programy města. Součástí programu byly i návštěvy sociálních institucí pracujících s různými cílovými skupinami obyvatel, během nichž došlo na výměnu zkušeností a srovnání, jak jsou obdobné sociální situace pokrývány u nás. Zástupce olomouckého magistrátu přijal i radní pro sociální záležitosti města Luzernu, pan Martin Merki.

Nejvíce se olomouckým hostům líbila exkurze v Centru pro seniory Eichhof, nové pohledy a náměty přinesly návštěvy azylových zařízení organizace Jobdach nebo centra pro drogově závislé Drop In. Město Luzern provozuje i zajímavě řešené sociální kontaktní centrum s další návazností na sociální služby. A nejméně tohle je malá inspirace, o níž odbor sociálních věcí nyní aktivně uvažuje.

Možnost jet na zkušenou do partnerského města Luzernu byla pro zástupce olomouckého magistrátu, kteří se věnují sociálním otázkám, velmi přínosná. Ocenili důmyslně propracovaný sociální systém zaměřený na aktivizaci jednotlivce v nepříznivé sociální situaci, ať už se jedná o nezaměstnané, lidi ohrožené sociálním vyloučením, seniory nebo handicapované. Dávky jsou ve Švýcarsku až na posledním místě, základ je neztratit schopnost vydělávat si na vlastní živobytí, pokud to jen trochu jde.

Na závěr stáže, která se uskutečnila v rámci partnerství našich měst datujícího se od roku 1997, pozvali zaměstnanci olomouckého magistrátu své švýcarské kolegy do Olomouce na návštěvu zaměřenou na sociální problematiku. Podobné aktivity přinášejí srovnání, inspiraci a podněty pro zlepšování kvality života občanů obou měst.

Marie Švejnohová, Hynek Pečinka


Fotografie:

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive