Slabozrací si vyzkoušeli evakuaci

27. května 2014

Přednášku s praktickými ukázkami připravil pro slabozraké a nevidomé spoluobčany Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. V prostorách TyfloCentra absolvovali besedu o mimořádných situacích.

O možných způsobech evakuace, které souvisí například s únikem nebezpečných látek či vypuknutím požáru, debatovali účastníci společně s odborníky a hasiči. „Přítomným popsali ukázky evakuace nevidomých osob a hašení požárů v domácnostech. Rovněž byl zmíněn varovný informační systém a zazněly ukázky hlasových sirén,“ uvedl vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr.

Na přednášku pak navázalo cvičení, které imitovalo požár v objektu TyfloCentra Olomouc. Hasiči tak měli možnost prakticky si prověřit znalosti při řešení mimořádných událostí, kde jsou přítomné osoby se zrakovým postižením. „Pracovník TyfloCentra oznámil požár na tísňovou linku 112. Do příjezdu jednotek požární ochrany nebylo možno provádět evakuaci osob zaměstnanci dle evakuačního plánu vzhledem k tomu, že zakouřená chodba je jediným únikovým východem z užívaných prostor. Velitel zásahu rozhodl o evakuaci 20 osob z objektu přes zakouřený prostor za využití vyváděcích masek,“ popsal situaci vedoucí odboru ochrany. Pro většinu zúčastněných bylo cvičení první zkušeností s evakuací tohoto typu.

„Podobné aktivity jsou velmi důležité a my je budeme i nadále podporovat,“ uvedla náměstkyně primátora Eva Machová. „Odbor ochrany ve spolupráci s hasiči systematicky připravuje preventivní činnosti zaměřenou i pro ostatní skupiny spoluobčanů, kteří vyžadují zvláštní pozornost,“ doplnila náměstkyně Machová.


Fotografie:

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive