Co nám přinesl projekt "Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením"

16. dubna 2014

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. po dvou letech uzavírá projekt, který nabízel služby podporující zaměstnanost lidí se zrakovým postižením v Olomouckém kraji. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření komplexní podpory při hledání zaměstnání pro osoby se zrakovým postižením vedoucí k vytvoření konkrétních příležitostí na trhu práce.

Tohoto cíle bylo dosahováno prostřednictvím individuálního profesního plánování, vzdělávání v oblasti informační techniky a klíčových dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce a nově také aktivní prezentací uchazečů o zaměstnání a spoluprací se zaměstnavateli na vytvoření nových pracovních míst.

Projekt byl realizován ve čtyřech regionálních střediscích v Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku. Ve městě Olomouc se do projektu zapojilo 9 klientů, z toho 5 klientů získalo zaměstnání na zkrácený úvazek na přechodnou dobu 6 měsíců na nově vytvořených pracovních místech u zaměstnavatelů. Klienti našli zaměstnání u následujících zaměstnavatelů: TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. v rámci doplňkové činnosti sociální firmy Ergones a Spektra, v.d.n. Z toho 4 klienti si zaměstnání udrželi i po skončení této doby a pracují u zaměstnavatelů i nadále buď na stejné pracovní pozici, nebo na základě zmapování jejich pracovních dovedností pracují u zaměstnavatelů na jiných vhodných pozicích.

Tento projekt úspěšně navázal na předchozí evropské projekty realizované v TyfloCentru Olomouc, o.p.s. a rozšířil tak nabídku aktivit regionálního střediska podpory zaměstnávání Olomouc. Rovněž sociální firma Ergones provozovaná TyfloCentrem Olomouc, o.p.s. získala nové a zkušené zaměstnance z řad zrakově postižených. Účastníci projektu měli příležitost ukázat a využít své dovednosti a znalosti v praxi na nově vytvořených pracovních místech a rovněž šanci naučit se zase něco nového pro svůj další profesní a osobní rozvoj.

Cílové skupině zrakově postižených pomohl tento projekt ke zviditelnění problematiky zaměstnávání zrakově postižených. Rovněž i zaměstnavatelům, u nichž byla vytvořena nová pracovní místa, tato zkušenost jistě pomohla k překonání mnoha předsudků ohledně pracovního uplatnění zrakově postižených.

Mgr. Hana Křupalová Sociální pracovník, TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. tel. 583 034 528 e-mail: olomouc@tyflocentrum-ol.cz

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

Pracovní příležitosti pro ZP; CZ.1.04/3.3.05/75.00156


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive