Problém s alkoholem a návykovými látkami

Závislost na alkoholu, lécích, chemikáliích (tzv. "drogách), závislost na hraní (gamblerství) aj. Jsou záležitostí, které často negativně ovlivní celé rodiny a blízké okolí. I se závislostí lze úspěšně bojovat, je však potřeba pomoc druhých.

Přehled zařízení

P-centrum, spolek - Odborné sociální poradenství - Poradna pro alkoholové a jiné závislosti Laffayetova 47/9, 77900 Olomouc

Pomoc a podpora lidem ohrožených alkoholovou či drogovou závislostí, hazardním hráčstvím a jejich blízkým směřující ke změně životního stylu. Tato pomoc a podpora je nabízena formou odborného sociálního poradenství. více informací »

P-centrum, spolek,služby následné péče, Doléčovací centrum Laffayetova 47/9, 77900 Olomouc

Podpora při aktivním začleňování osob s drogovou minulostí do života většinové společnosti s důrazem na rozvoj jejich samostatnosti. více informací »

Společnost podané ruce o.p.s., Terénní programy v Olomouci Michalská 2, 77900 Olomouc

Posláním „Terénních programů v Olomouci“ je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Poslání je… více informací »

Společnost podané ruce, o.p.s. Kontaktní centrum v Olomouci Sokolská 551/48, 77900 Olomouc

Ambulantně poskytované služby uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, založené na principu harm reduction (minimalizace negativních dopadů na jedince a společnost, které vznikají v souvislosti s užíváním drog) a nízkoprahovosti.… více informací »

Společnost Podané ruce, o.p.s., CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE (dříve Terapeutické centrum) v Olomouckém kraji Dolní náměstí 2, 77900 Olomouc

Centrum komplexní péče (dříve Terapeutické centrum) v Olomouckém kraji poskytuje specializované terapeutické, poradenské a sociální služby osobám ohroženým návykovým chováním a závislostí v oblasti patologického hráčství a návykových látek, také… více informací »

Společnost podané ruce, o.p.s., Program Práce s klienty v konfliktu se zákonem Olomouc Oplelatova 1, 77900 Olomouc

Posláním programu práce s klienty v konfliktu se zákonem je pomoc lidem, kteří jsou a nebo mohou být v souvislosti s návykovým chováním vystaveni trestněprávnímu postihu a jeho důsledkům. více informací »

z.s. iPoradna.cz, Olomoucká linka důvěry ,

Posláním organizace je za pomoci moderních informačních technologií přispívat k sociálnímu začleňování, zaměstnávání a vzdělávání osob v nepříznivé sociální situaci včetně vzdělávání odborníků v sociální oblasti. Jednotlivé sekce o.s.… více informací »

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.