Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...   »

Alfa převozy vozíčkářůMasarykova 41, 77900 Olomouc

Převozy osob na invalidním vozíku a osob s průkazem ZTP, ZTP/P a klientů chráněného bydlení.

více informací »

Ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií (AT ambulance), Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice OlomoucI. P. Pavlova 12, 77520 Olomouc

Diagnostika, léčba a doléčování osob závislých na alkoholu a jiných psychotropních látkách, substituční léčba osob závislých na opiátech. více informací »

Amelie, z.s.Horní náměstí 367/5, 77900 Olomouc

Nezisková organizace Amelie, z.s. poskytuje služby bezplatné psychosociální pomoci dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým.

více informací »

Atletický klub OlomoucTř. 17. listopadu 3, 77200 Olomouc

Sportovní akce. více informací »

Azylový důmŘepčínská 245/113, 77900 Olomouc - Řepčín

Charakteristika služeb: Posláním Azylového domu je prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu a individuální sociální práce podpořit muže v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti, rozvoji schopností pro hledání vhodných východisek a aktivním řešení jejich životní situace a zvládání nároků každodenního života.

Cílem poskytování sociální služby je motivace klientů a rozvoj, popř. zachování, jejich schopností k samostatnému řešení problémových sociálních situací. Cíle je dosahováno pomocí individuálně plánovaných kroků vycházejících z potřeb každého klienta a prostřednictvím poskytnutí krátkodobého ubytování. Plánované kroky by měly vést k postupnému začleňování klientů zpět do společnosti tak, aby žili běžným způsobem života.

více informací »

Azylový dům pro matky s dětmi Fondu ohrožených dětí v OlomouciSokolská 1190/50, 77900 Olomouc

Posláním azylového domu pro matky s dětmi v Olomouci je poskytovat pomoc spojenou s přechodným ubytováním ženám s nezletilými dětmi, těhotným ženám strarším 18-ti let a dívkám z dětského domova a pěstounské péče, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci na dobu nezbytně nutnou k jejímu vyřešení, zpravidla na 1 rok.

více informací »

Bílý kruh bezpečí, o.s.Švermova 1, 77900 Olomouc

Odborná, bezplatná a diskrétní pomoc obětem trestných činů, svědkům trestných činů a pozůstalým po obětech trestných činů.

více informací »

Centrum aplikovaných pohybových aktivitTřída Míru 115, 77111 Olomouc

Centrum aplikovaných pohybových aktivit působí při fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním posláním Centra APA je vytváření podmínek pro rozvoj nabídky volnočasových a sportovních aktivit pro osoby se zdravotním postižením a podpora škol při realizaci školní tělesné výchovy.

více informací »

Centrum na podporu integrace cizinců Olomoucký kraj SUZ MV ČRHálkova 171/2, 77900 Olomouc

Posláním Centra je pomoc a podpora cizincům, kteří se obtížně orientují v prostředí a systémech České republiky. Dalším posláním je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“, vytvoření prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců prostřednictvím poskytovaných služeb. Cílovou skupinou center jsou cizinci z tzv. třetích zemí (země mimo EU) oprávněně pobývající na území České republiky na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU nebo jsou v řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu na území ČR, v řízení o udělení dlouhodobého pobytu, v řízení o udělení trvalého pobytu nebo v řízení o udělení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU. Dále je služba určena osobám, kterým byla poskytnuta mezinárodní ochrana. Na výše uvedenou cílovou skupinu jsou naše služby zaměřeny primárně. Sekundárně pracujeme i s občany ČR a občany EU, kteří jsou jejich rodinnými příslušníky, blízkými osobami, přichází jako doprovod, o naše služby se obecně zajímají. S touto cílovou skupinou se také setkáváme i při realizaci dalších činností center – osvětové a přednáškové činnosti, akcích na podporu vzájemného setkávání majority a cizinců aj.

více informací »

Centrum podpory studentů se specifickými potřebamiŽižkovo náměstí 5, 77140 Olomouc

Komplexní a vysoce kvalitní poradenský, technický, konzultační, intervenční servis studentům UP se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, uchazečům o studium na UP se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, pracovníkům UP.

více informací »

© 2019 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.