Společnost Mana, o.p.s. - Centrum psychosociální rehabilitace

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Dolní náměstí 51/15, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Mgr. Lukáš Carlos Hrubý
Kontaktní osoba:Bc. Štefan Berec
Logo Společnost Mana, o.p.s. - Centrum psychosociální rehabilitace
Adresa:Dolní náměstí 51/15, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Pondělí 9:00 – 16:00
Úterý 9:00 – 16:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 16:00
Pátek 9:00 - 15:00
Tel.:773 877 487
Fax:
Email:pscentrum@centrum.cz, stefan.berec@manaol.cz
WWW:www.manaol.cz
Kapacita služby : 15 , volné: 15
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Sociální rehabilitace
Návazné služby : Zdravotní oblast , Řešení konfliktů , Poradenská oblast , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Obecné informace

 • Charakteristika poskytovaných služeb:
  • Sociální práce – řešení sociálně – právních aspektů života klientů. Součástí služby je základní poradenství a poskytování informací v daných oblastech, předání či zprostředkování kontaktů na instituce a zařízení, ale i hlubší a dlouhodobější práce při řešení sociálních otázek, asistence či case management.
  • Psychosociální pomoc, motivační rozhovory, snaha o podporu aktivního životního stylu klientů psychosociálního centra.
  • Skupinové a klubové aktivity (celodenní strukturované i nestrukturované programy se zaměřením na podporu sociálního zázemí klientů, nácvik v oblasti každodenních praktických dovedností, pracovních dovedností a využití volného času).
  • Klubové setkání, společné setkání klientů centra jedenkrát týdně, výuka jazyků (německý, anglický), práce na PC, arteterapie (malování), aktivní přístup k internetu, cvičení pro udržení kondice – program pro dobré zdraví (skupina pro klienty, kteří mají problémy s nadváhou), společné kulturní akce, divadlo, kino.
  • Job klub – smyslem programu podpory práce a zaměstnávání je obnovení, zlepšení a udržení pracovních dovedností a sociálních vztahů, které jsou s prací spojeny. Nabízeny jsou služby: skupina pro klienty hledající zaměstnání, podpora při jednání se zaměstnavatelem, udržení práce a pod.
  • Služby pro veřejnost – např. přednášky, stáže a exkurze v psychosociálním centru.
 • Charakteristika uživatele služby: cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním z oblasti psychóz. Diagnostické vymezení – osoby s onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivní poruchy. Věkové vymezení: osoby s duševním onemocněním ve věku 18 let a více. Prioritní spádová oblast: osoby s duševním onemocněním žijící na území Olomouckého kraje.
  Potřeba využívat službu - osoby, u nichž v důsledku duševního onemocnění došlo k narušení jejich sociálních rolí, mají nenaplněné potřeby v různých oblastech života a mohou být ohroženy izolací a sociálním vyloučením.

 

web:  http://www.manaol.cz/artkey/man_000_0000_16.php

Charakteristika zařízení

Poskytování expertních služeb (publikační a lektorská činnost, supervizní služby jiným poskytovatelům sociálních služeb), provoz Centra psychosociální rahabilitace a Psychsociálních terénních služeb, provoz psychologické poradny se zaměřením na adiktologickou problematiku a komorbiditu návykového chování a duševních obtíží.
Primárním úkolem Centra psychosociální rehabilitace je eliminace vlivů, které vznikají v důsledku duševního onemocnění. Hlavním cílem je zlepšení kvality života klientů pro stránce psychické, zdravotní a sociální, které by umožňovaly jejich smysluplné znovuzapojení do společnosti.

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.