Klíč - centrum sociálních služeb, Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč

« zpět na výpis
Statut:Příspěvková organizace
Adresa:Dolní Hejčínská 28, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Kontaktní osoba:Mgr. Radka Vysloužilová
Adresa:Dolní Hejčínská 28, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:nepřetržitý provoz
Tel.:585 425 921
Fax:585 425 921
Email:radka.vyslouzilova@klic-css.cz
WWW:www.klic-css.cz
Kapacita služby : 19
Cena služby : ubytování v 1 lůžkovém pokoji: 210 Kč/den, ubytování v 2 lůžkovém pokoji: 190 Kč/den, ubytování v 3 lůžkovém pokoji: 190 Kč/den, strava v rozsahu 3 hlavních jídel: 170 Kč/den, poskytované služby – 100% příspěvku na péči
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Pobytová forma

Popis nabízených služeb

Posláním DOZP Petrklíč je prostřednictvím individuálně poskytované sociální služby zajistit lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, popř. s poruchou autistického spektra podporu a pomoc ve zvládání života a nalézání možností seberealizace.

Obsahem služby DZP Petrklíč je: poskytování trvalého ubytování, poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím přijímání, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytování sociálně terapeutických činností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství.

Služba je určena pro:

osoby ve věku od 7 do 64 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra.

Služba není určena pro osoby s mentálním postižením:

 • kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností,
 • s projevy autoagrese, kterým není možné zamezit ochrannými opatřeními, popř. agrese, které není možné ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb osob.

Poskytovatel služby může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tj.:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

V závislosti na primárním postižení klienta je služba poskytována v těchto skupinách:

Skupina A

Osoby s mentálním postižením zpravidla středního až těžkého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.
Obvyklý počet klientů ve skupině je 9.

Skupina B

Osoby s mentálním postižením zpravidla středního až hlubokého stupně a poruchou autistického spektra, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.
Obvyklý počet klientů ve skupině je 4.

Skupina C

Osoby s mentálním postižením zpravidla těžkého až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.
Obvyklý počet klientů ve skupině je 6.

Charakteristika zařízení

Posláním Klíče je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu poskytované služby) individuální podporu a pomoc v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci. Služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním zázemím klienta formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

© 2020 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.