JITRO Olomouc, o.p.s.

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Mozartova 43, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Ing. Anna Taclová
Kontaktní osoba:Ing. Anna Taclová
Logo JITRO Olomouc, o.p.s.
Adresa:Mozartova 43, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po – Pá: 7,00 – 16,00 hod.
Tel.:588 505 012, 603 885 793
Fax:
Email:jitro-olomouc@seznam.cz
WWW:www.jitro-olomouc.cz
Kapacita služby : , volné: 10
Cena služby : 50 - 55,- Kč za hodinu
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Denní stacionáře
Návazné služby : Zdravotní oblast , Poradenská oblast , Volnočasové aktivity
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

JITRO Olomouc o.p.s. poskytuje službu denního stacionáře lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s poruchami autistického spektra, kteří  v různé míře potřebují podporu jiné osoby. Tato podpora je uživatelům sociální služby poskytována tak, aby v co největší možné míře aktivizovala jejich vlastní síly a schopnosti.

Denní stacionář svými aktivitami usiluje o rozvoj nebo zachování dovedností, které jsou potřebné v běžném životě a v péči o sebe sama, vytváří podmínky pro samostatné rozhodování a smysluplné naplnění volného času. Prioritou v nabídce denního stacionáře je podpora v účasti na kulturním a společenském životě ve městě a využívání běžně dostupných služeb. Výhodou je umístění stacionáře v blízkosti centra města. Každý týden se v JITRU konají porady s uživateli, kteří tak mají příležitost společně plánovat aktivity stacionáře.

Denní stacionář posiluje získávání pracovních dovedností prostřednictvím dílen – keramická, tvořivá, košíkářská, dřevařská, údržbářsko- opravářská a vaření. Podle zájmu uživatelů jsou ve stacionáři realizovány různé kluby, například sportovní, počítačový, klub společenských her nebo hudební skupina. Součástí nabídky denního stacionáře je také individuální činnost, které se uživatel věnuje s pracovníkem a rozvíjí tak dovednosti, které potřebuje ke svému běžnému životu nebo osobní realizaci.

JITRO nabízí také fakultativní služby - ranní svoz do stacionáře, hipoterapii a rehabilitační plavání.

O letních prázdninách pořádá JITRO příměstský tábor a letní rekondiční pobyt.

Dvakrát za rok je JITRO otevřeno veřejnosti při tradičních řemeslných jarmarcích.

Charakteristika zařízení

JITRO Olomouc o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující službu denního stacionáře v bezbariérovém prostředí v  zahradním areálu poblíž centra města.

Službu denního stacionáře využívají dospělé osoby, které se vzhledem ke svému postižení nemohou uplatnit na běžném trhu práce, nebo ještě nezískaly k tomu potřebné dovednosti. V odpoledních hodinách stacionář realizuje sociální službu také pro žáky základní školy speciální a základní školy praktické. JITRO nenabízí službu lidem se zrakovým a sluchovým postižením, které vyžaduje užívání speciálních pomůcek a metod komunikace.

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.