SPOLU Olomouc, z.ú. - Odlehčovací služba

« zpět na výpis
Statut:Ústav
Adresa:Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Mgr. Jana Ochotová
Kontaktní osoba:Bc. Vendula Solovská
Logo SPOLU Olomouc, z.ú. - Odlehčovací služba
Adresa:Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Přítomnost pracovníků služby v kanceláři:
PO - ČT 9:00-12:00; 13:00 - 15:00
Pá 9:00 - 12:00

Doba poskytování ambulantní služby:
ÚT 9:00 - 12:00
ČT 8:00 - 10:00

Doba poskytování terénní služby:
PO 10:00 - 16:00
ST 6:30 - 20:00
ČT 10:00 - 16:0
Tel.:585 237 194
Fax:
Email:odls@spoluolomouc.cz
WWW:www.spoluolomouc.cz
Kapacita služby : 5 , volné: 4
Cena služby : Dle platného Ceníku služby, maximálně však 130 Kč / hodinu.
Bezbariérovost zařízení :ne , bezbariérové mimo zařízení
Sociální služby : Odlehčovací služby
Návazné služby : Volnočasové aktivity
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Cílovou skupinou služby jsou lidé s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let a lidé, kteří o ně trvale pečují v jejich domácím prostředí v ORP Olomouc.

Pracovníci služby nejsou odborníky na problematiku poruch autistického spektra a duševního onemocnění. Pokud má uživatel takovéto projevy, musí v době vstupu do služby spolupracovat s odborníkem na danou oblast. Pracovníci služby zároveň nejsou odborníky na smyslová postižení. Službu mohou využívat lidé s kombinací mentálního a smyslového postižení v případě, kdy smyslové postižení nevyžaduje úpravu prostor a specifické komunikační dovednosti (např. vodicí čáry v objektu, Braillovo písmo, znakový jazyk apod.).

Služba probíhá terénní a ambulantní formou. Terénní služba probíhá v přirozeném prostředí uživatele (v místě bydliště a na dalších místech, která uživatel běžně navštěvuje) . Ambulantní služba je realizovaná jako skupinová v pronajatých prostorech na adrese Dolní náměstí 38, Olomouc.

 

Zásady poskytování služby:

- Přirozené prostředí – služba je poskytována v domácím prostředí uživatele, případně na dalších místech, která jsou pro něj běžná (veřejné instituce, prostředky veřejné dopravy, volnočasová zařízení, restaurace atd.).

Individuální přístup a flexibilita služby - služba vychází z individuálních potřeb a zvyklostí uživatele. Pracovník zajišťuje uživateli v nejvyšší možné míře stejnou péči, jaká by byla poskytnuta jeho pečující osobou.

Uplatňování vlastní vůle - pracovník služby vytváří příležitosti k tomu, aby uživatel mohl uplatnit vlastní vůli a jednat na základě svých vlastních rozhodnutí, přičemž jsou respektovány potřeby, názory a představy pečujících osob. Uživatel služby má možnost výběru a volby mezi alternativami, pokud není ohrožena bezpečnost a zdraví a nejsou porušovány zákonné normy.

Aktivizace a rozvoj - uživatel je podporován v rozvoji komunikačních, motorických a sociálních dovedností prostřednictvím získávání informací, zkušeností, pozorování a tréninkem. Služba podporuje rozvoj samostatného myšlení, soběstačnosti a samostatnosti uživatele, případně se snaží zachovat jejich stávající úroveň.

Jednotný přístup a profesionalita - pracovníci služby při své práci respektují pravidla, kodexy
a hodnoty organizace. Organizace dbá na vhodný výběr pracovníků v přímé péči, odborně je zaškoluje a průběžně zajišťuje jejich další vzdělávání.

 

Doplňující služby: Osobní asistence, Sociální rehabilitace, Sociálně aktivizační služba

 

Charakteristika zařízení

Poslání služby: 

Odlehčovací služba zajišťuje na přechodnou dobu péči a podporu lidem s mentálním postižením, o které je pečováno v jejich domácím prostředí, a umožní tak jejich pečujícím získat čas pro nezbytný odpočinek a vyřízení osobních záležitostí. 

 

Cíle služby:

Cílem realizovaných činností je:

- uživatel, který

  • žije v domácím prostředí a má zachován přirozený kontakt se svými blízkými,
  • má zajištěny základní potřeby a zachován běžný způsob/průběh svého života, včetně obvyklých aktivit a zvyků,

- pečující osoba, která může naplňovat své vlastní potřeby a předcházet tak psychickému i fyzickému vyčerpání.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.