Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

« zpět na výpis
Statut:Občanské sdružení
Adresa:U Botanické zahrady 4, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Mgr. Tomáš Vyskočil
Kontaktní osoba:Mgr. Pavla Matyášová
Logo Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením
Adresa:U Botanické zahrady 4, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po – Pá: 7,00 – 19,00 hod.
Tel.:774 734 035
Fax:
Email:olomouc2@ranapece.cz
WWW:www.ranapece.cz
Kapacita služby : 60
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Raná péče
Návazné služby : Poradenská oblast
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

KONKRÉTNÍ SLUŽBA REALIZOVANÁ STŘEDISKEM RANÉ PÉČE SPRP OLOMOUC :

1. Realizace individuálního plánu podpory rodiny klientů:

 - aktivizace a informování rodičů (konzultace v domácím prostředí, zasílání informací,
     vytváření  

    podmínek pro setkání rodin, semináře pro rodiče)

 - doprovázení (do zdravotnických zařízení, na úřady ...)

 - poradenství (sociálně-právní, psychologické, výchovné...)

 - instruktáž rodičů v oblasti rozvíjení schopností dítěte λ

 - podpora svépomoci

 - půjčovna literatury a speciálních pomůcek

 - pomoc při řešení obtížné životní situace v rodině

 - krizová intervence

 

2. Realizace individuálního plánu podpory vývoje dítěte klientské rodiny:

 - podpora psychomotorického vývoje

 - podpora pohybového vývoje

 - podpora smyslové integrace

 - podpora komunikace

 - podpora sociálních dovedností a dalších kompenzačních mechanismů

 

3. Sociální práce a organizování služeb ve Středisku i v terénu

 - zajišťování provozu a zázemí terénních i ambulantních služeb

 - telefonická a písemná intervence

 - care management

 - kontakt se spolupracujícími službami, zdravotnickými zařízeními, místní samosprávou.

 

4. Konzultace, vzdělávání a poradenství pro zařízení, v nichž jsou umístěny děti 

s postižením naší cílové skupiny (ústavní zařízení, stacionáře, dětská centra...)


5. Pomoc při integraci dětí z klientských rodin v předškolních zařízení

 

6. Osvěta nejširší veřejnosti a spolupráce s odbornou veřejností

- publikační a přednášková činnost (univerzity, sociální a pedagogické školy, odborné     

  lékařské společnosti...).

Charakteristika zařízení

Středisko rané péče poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám s dítětem s postižením nebo ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v těžké životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.

Dětem s postižením nebo ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby v domácím prostředí.

Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo ohroženým vývojem mají včas
informace, podporu a odbornou pomoc.

Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením nebo ohroženým vývojem.

Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo ohroženým vývojem jsou partnery odborníků: účastní se rozhodování o potřebné podpoře a službách pro sebe
a pro své dítě.

Veřejnost, odborníci a komunity, jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina proto potřebuje podporu společnosti.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.