Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

« zpět na výpis
Statut:Spolek
Adresa:Wellnerova 1215/1, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:ředitel organizace Mgr. Miroslav Dvořák
Kontaktní osoba:Mgr. Zuzana Skoupilová
Logo Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Adresa:Wellnerova 1215/1, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:PO: 8.00 - 17.00 hod.
UT: 8.00 - 17.00 hod.
ST: 10.00 - 17.00 (úřední den)
ČT: 8.00 - 17.00 hod.
PÁ: 8.00 - 17.00 hod.
Tel.:773 338 762
Fax:
Email:zuzana.skoupilova@poradna-prava.cz
WWW:www.poradna-prava.cz
Kapacita služby : 20 , volné: 20
Cena služby : 0
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Návazné služby : Pomoc v nouzi , Mateřská centra , Poradenská oblast , Právní oblast , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence , Pedagogická oblast , jiné
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Služba je určena pro:

  • manželé s dětmi
  •  nesezdané soužití rodičů s dětmi
  •  děti, žijící jen s jedním z rodičů – neúplná rodina
  •  děti žijící u jiné fyzické osoby než rodiče a děti žijící u osob, které je přijaly do pěstounské či poručnické péče (včetně rodičů těchto  dětí)
  •  osvojitelé s dětmi

 

Naše služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými, nácvik a   upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, aj.
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zejména doprovázení klientů při jednáních na úřadech, do školských zařízení, k lékaři aj.
  • sociálně terapeutické činnosti: zejména socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Charakteristika zařízení

Služba Poradny pro občanství/ Občanská a lidská práva je poskytována ambulantní i terénní formou s převahou sociální práce v přirozeném prostředí uživatelských rodin rodin. Mezi základní principy patří absolutní respekt k rozhodnutí uživatele, snaha o co možná nejkomplexnější řešení tíživé sociální situace uživatele. Základním cílem služby je sanace původní (biologické) rodiny a to tak, aby „zdravá rodina“ byla schopná dostatečně pokrýt své potřeby a řešit případné budoucí problémy již pouze vlastními zdroji. Služba usiluje pomocí vhodných metod sociální práce a podpůrným právním servisem o návrat dětí umístěných v ústavních zařízeních zpět do jejich původních domovů. Cílovou skupinou jsou rodiny s dítětem žijící na území celého okresu Olomouc, u kterého je ohrožen jeho další vývoj v důsledku dopadů existence dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče již nedokáží bez odborné pomoci překonat.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.