Maltézská pomoc - Dobrovolnické programy pro seniory, osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě pečující

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Michal Umlauf (vedoucí centra)
Kontaktní osoba:Mgr. Lucie Švábová
Logo Maltézská pomoc - Dobrovolnické programy pro seniory, osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě pečující
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Běžně během pracovního týdne mezi 9-17 hod. Dle domluvy je možné poskytnout služby i v jinou dobu či o víkendech. Kontaktní dny pro veřejnost a klienty: PO, ST 10-17 hod.
tel: 731619695
email: seniori-ol@maltezskapomoc.cz
Tel.:731 619 695
Fax:
Email:seniori-ol@maltezskapomoc.cz
WWW:www.maltezskapomoc.cz
Kapacita služby : 100
Cena služby : 0
Bezbariérovost zařízení :ano , bezbariérové mimo zařízení
Sociální služby : Nejde o registrovanou sociální službu
Návazné služby : jiné
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

Mezi významné aktivity Maltézské pomoci patří dobrovolnické programy, jejichž cílem je pomoci seniorům nebo lidem se zdravotním postižením vstoupit do aktivit, do kterých by oni sami bez pomoci druhého člověka dokázali vstoupit jen stěží.

Dobrovolník Maltézské pomoci je člověk, který chce věnovat svůj čas, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Uvědomuje si, jak je čas cenný a zamýšlí se nad tím, jak ho smysluplně prožít. Dobrovolník není chápán jako levná pracovní síla! Nenahrazuje práci blízkých nebo personálu pobytového zařízení. Dobrá vůle a ochota pomáhat někomu bez nároku na mzdu přináší něco navíc – zpestřuje životy druhých. Pomáhá klientovi trávit čas a radovat se ze života i přes všechny jeho specifické problémy. A právě to obohacuje život klientům a  jejich rodinám. Od dobrovolníků nepožadujeme odborné vzdělání v oboru, ale oceňujeme zájem pomáhat druhým, empatii, ochotu učit se novým věcem a věnovat čas potřebným. Stát se dobrovolníkem je nevšední, avšak velmi smysluplné rozhodnutí. 

Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně jedenkrát týdně na dvě hodiny přichází za jedním konkrétním seniorem či osobou se zdravotním postižením a snaží se mu prostřednictvím společných volnočasových aktivit zpříjemnit volný čas, nabídnout přátelský vztah a dopomoc při různých aktivitách.

Konkrétní činnosti, do kterých se mohou dobrovolníci zapojit

  • Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou do jeho domácnosti nebo pobytového zařízení (domovy pro seniory, centra sociálních služeb, apod.). S klientem většinou chodí na procházky, povídají si, čtou, hrají deskové hry.

  • Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených

Dobrovolník dochází do rodiny, kde dočasně zastoupí pečovatele a odlehčení mu od velké zátěže při opatrování dlouhodobě nemocné osoby nebo osoby se zdravotním postižením, čímž pečujícímu nabízí možnost odpočinku.

  • Pomoc zdravotně postiženým osobám při jednorázových akcích

Dobrovolník pomáhá např. s přípravou akce, doprovází nemocného či zdravotně postiženého člověka na výlet či pouť.

  • Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotních zařízeních

Spolupracujeme s Hospicem na Svatém Kopečku, kde dobrovolníci navštěvují pacienty u lůžka a nabízí mu trpělivé naslouchání, rozptýlení, pochopení, tiché společenství, četbu, zpěv.

Dobrovolník na počátku své činnosti předloží čistý výpis z rejstříku trestů jako důkaz o své bezúhonnosti. Náklady s tím spojené dobrovolníkovi zpětně proplatíme. S dobrovolníkem uzavřeme Smlouvu o dobrovolnické činnosti, která chrání jak dobrovolníka, tak klienta.

Dobrovolník je po celou dobu své služby v kontaktu s koordinátorem dobrovolníků, který dobře zná klienta a významně tak pomáhá ke kvalitní a plně individualizové pomoci.

Formy zapojení dobrovolníků

Pravidelně – obvykle 1x týdně 2 hodiny, možná je i individuální domluva.

Charakteristika zařízení

Maltézská pomoc je nestátní nezisková organizace zřízená Českým velkopřevorstvím suverénního řádu Maltézských rytířů. Poskytujeme sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, realizujeme dobrovolnické programy akreditované podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a další aktivity charitativního nebo humanitárního charakteru.

Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné. 

 

Maltézská pomoc pečuje o mládež, nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné postižené Alzheimerovou chorobou, děti s kombinovaným postižením, poutníky s postižením, lidi postižené přírodními katastrofami a další potřebné.

 

Olomoucké centrum Maltézské pomoci spravuje další centra Olomouckého kraje v Jeseníku, Přerově, Šumperku, Prostějově.

 

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.