Maltézská pomoc - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Michal Umlauf (vedoucí centra)
Kontaktní osoba:Mgr. Lucie Švábová
Logo Maltézská pomoc - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Běžně během pracovního týdne mezi 9-17 hod. Dle domluvy je možné poskytnout služby i v jinou dobu či o víkendech.
Kontaktní dny pro veřejnost, klienty a dobrovolníky: PO,ST 10-17 hod.
Tel.:731619695
Fax:
Email:seniori-ol@maltezskapomoc.cz
WWW:www.maltezskapomoc.cz
Kapacita služby : 30 , volné: 10
Cena služby : služba je poskytována zdarma
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Návazné služby : Zdravotní oblast , Poradenská oblast , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

Služba je poskytována převážně jako terénní služba v přirozeném prostředí uživatele služby a je poskytována bez úhrady. Důraz při poskytování služby je kladený na důstojnost klienta a jeho individuální potřeby. Službu odborně garantuje koordinátor (sociální pracovník), který zabezpečuje prvotní kontakt s žadatelem o službu, uzavírá s ním smlouvu a spolupracuje s ním na vytvoření individuálního plánu služeb a jeho očekávání. (Na vytvoření plánu individuálních služeb se podílí rovněž dobrovolník zapojený do služby). Na službě se dále podílejí dobrovolníci podle Zákona o dobrovolnické službě 198/2002 Sb., jak uvádí Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. § 115, část 2. a dále podle standardu č. 9, přílohy č. 2 prováděcí vyhlášky zákona o sociálních službách, tedy jako jiné fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu. Spoluúčast dobrovolníků na poskytování služby spočívá v nenásilné a přirozené práci s uživatelem služby při aktivitách v oblastech odpovídajících základním činnostem sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Během poskytování služby se pod vedením sociálního pracovníka vytváří přátelský vztah mezi uživatelem a dobrovolníkem. Snahou organizace je podněcovat vybrané a připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a uživatelem. Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za konkrétní osobou dané cílové skupiny. Role dobrovolníka má v této službě povahu společníka, který podporuje osoby daných cílových skupin v aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba nemohla vstoupit.

Charakteristika zařízení

Posláním dané služby je pomoc a podpora seniorů a osob se zdravotním postižením žijících v Olomouci a nejbližším okolí směřující ke zkvalitnění života a rozvoje osobnosti skrze zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, rozvíjení nebo udržení osobních schopností a dovedností, pomoc se začleňováním do běžného života při zohlednění psychického a fyzického stavu, a to vše bez vytržení z přirozeného sociálního prostředí.

Fotografie

© 2020 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.