SPOLU Olomouc, z.ú. - Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání

« zpět na výpis
Statut:Ústav
Adresa:Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Mgr. Jana Ochotová
Kontaktní osoba:Bc. David Rygel
Logo SPOLU Olomouc, z.ú. - Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání
Adresa:Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Ambulantní forma poskytování služby:
Po – Pá: 8,00 – 17,00 hod.

Terénní forma poskytování služby:
Po – Pá: 8,00 – 17,00 hod.,


V případě potřeby a na základě dohody s uživatelem je možné zajistit službu i mimo uvedený čas.
Tel.:585 221 546
Fax:
Email:sr@spoluolomouc.cz
WWW:www.spoluolomouc.cz
Kapacita služby : 8 , volné: 8
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ne , bezbariérové mimo zařízení
Sociální služby : Sociální rehabilitace
Návazné služby : Zdravotní oblast , Poradenská oblast , jiné
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb: 
Služba sociální rehabilitace je primárně zaměřena na získání sociálních dovedností a znalostí, které uživateli umožní uplatnit se na otevřeném trhu práce a prostřednictvím zaměstnání se zapojit do běžné společnosti.
Míra podpory a rozsah poskytovaných základních činností se stanovuje na základě jednání s uživatelem služby, vychází z osobních cílů uživatele a zaznamenává se v individuálním plánu.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
     a) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
         k sociálnímu začleňování (př.obsluha běžných zařízení, jednání na úřadech aj.)
     b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (př. doprovody, cestování aj.);
     c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (př. nácvik dovedností, skupinové aktivity);
     d) Pomoc při uplatňování práv a zájmů (př. vyřizování dávek, svéprávnost, pracovněprávní vztah aj.).

Charakteristika uživatele služby:

Lidé se zdravotním (převážně mentálním nebo kombinovaným) postižením věku 16 – 64 let, kteří žijí v olomouckém regionu.

Mladí lidé se zdravotním postižením (převážně mentálním a kombinovaným), kteří navštěvují základní školu, speciální základní školu nebo praktickou školu na území města Olomouce a po ukončení školní docházky se chtějí uplatnit na otevřeném trhu práce.

Doplňující služby: osobní asistence, aktivizační a rozvojové programy

Charakteristika zařízení

Posláním sociální rehabilitace je podpořit lidi se zdravotním postižením v olomouckém regionu v samostatném využívání běžných zdrojů společnosti a otevřeného trhu práce.

Cíl : Člověk se zdravotním postižením:
        - posiluje návyky, které zlepšují jeho samostatnost, nezávislost a soběstačnost,
        - rozvíjí své schopnosti a dovednosti, které zvyšují jeho zaměstnatelnost,
        - získává a udržuje si pracovní místo na otevřeném trhu práce, které odpovídá jeho požadavkům 
          a schopnostem

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.