Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, služba Sociální rehabilitace

« zpět na výpis
Statut:Spolek
Adresa:Lužická 7, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Bc. Kamila Zábojová
Kontaktní osoba:Mgr. Kateřina Halfarová
Adresa:Lužická 7, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:úřední hodiny sociálních pracovníků:
Po: 8,00 -12,00 hod.
St: 8,00 -12,00 hod., 14,00 -17,00 hod.
Terénní pracovní asistence: dle potřeb uživatelů
Tel.:731 144 670
Fax:
Email:soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz
WWW:www.trendvozickaru.cz
Kapacita služby : 20 , volné: 0
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Sociální rehabilitace
Návazné služby : Poradenská oblast , Volnočasové aktivity
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Služba sociální rehabilitace pomáhá lidem se zdravotním postižením k sociálnímu začlenění a podporuje je ve vyrovnávání příležitostí pro zařazení se do společnosti i na otevřený trh práce. Služba je poskytována lidem s tělesným postižením (příp. omezením) nebo v kombinaci s jiným zdravotním handicapem a chronickým onemocněním, kteří jsou starší 15-ti let a mají bydliště v Olomouckém regionu. Sociální rehabilitace se zaměřuje na posílení osobních kompetencí vedoucí k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zvyšování psychických a sociálních dovedností a schopností, pomoc při hledání zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti a teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání. Klienti se účastní skupinových aktivit a individuálních nácviků a konzultací. Služba realizuje pro uživatele PC kurzy, kurzy osobnostního rozvoje, jazykové kurzy, kurzy finančního plánování, profesní diagnostiku, pracovní terapii, praxi na cvičném pracovišti, přednášky, prezentace.

Charakteristika zařízení

Posláním Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz se neklade na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně s pomocí svých osobních asistentů. Organizace poskytuje 3 registrované sociální služby (osobní asistence, sociální rehabilitace, odborné poradenství), půjčuje kompenzační pomůcky, organizuje volnočasové aktivity, věnuje se sociálnímu podnikání v oblasti digitalizace dat, kopírování, tisku, provozu call centra, zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením, organizuje sbírku Zasukované tkaničky.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.