Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Poradna pro rodinu Olomouc

« zpět na výpis
Statut:Příspěvková organizace
Adresa:Žilinská 7, 77200 Olomouc
Statut. zástupce:Mgr. Simona Dohnalová
Kontaktní osoba:Mgr. Miroslava Březíková
Adresa:Žilinská 7, 77200 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po: 8:00 – 11:30 12:30 - 17:00 hod.
Út: 8:00 – 11:30 12:30 - 16:00 hod.
St: 8:00 – 11:30 12:30 - 16:00 hod.
Čt: 8:00 – 11:30 12:30 - 17:00 hod.
Pa: 8,00 – 11,30 12,30 - 14,00 hod.

Tel.:585 413 540, 731 447 451
Fax:
Email:ppr.olomouc@ssp-ol.cz
WWW:www.ssp-ol.cz
Kapacita služby : 4 , volné: 4
Cena služby : bezplatná sociální služba
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Sociální poradenství
Návazné služby : Pomoc v nouzi , Řešení konfliktů , Poradenská oblast , jiné
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Poskytujeme základní a odborné sociální poradenství. Cílem poskytování sociálního poradenství je: - Poskytnout uživatelům odbornou podporu při zvládání jejich nepříznivé životní situace, související s rodinou, vztahy a osobním životem. - Posílit u uživatelů schopnost aktivního a samostatného řešení nepříznivé životní situace a jejích následků s co nejmenší mírou závislosti na této či jiné sociální službě. - Poskytnout uživatelům informace posilující jejich schopnosti účinně a aktivně předcházet situacím, které by ohrozily jejich rodinný, vztahový a osobní život. - Zajistit dostupnost (v místě a čase), odbornost pracovníků a kvalitu nabízených služeb a tato kritéria průběžně rozvíjet.

Charakteristika zařízení

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zajišťování činností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je: poskytování sociálních služeb vymezených v § 35, 37, 55, 60, 60a, 62 a 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování činností zařízení sociálně-právní ochrany vymezených v §40, 41, 42, 43 a 44 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Posláním Poradny pro rodinu Olomouc je prostřednictvím odborného psychologického a sociálně - právního poradenství podporovat rodiny, páry a jednotlivce v samostatném zvládání nepříznivých životních situací. Za nepříznivé situace jsou považovány zejména: - rodinné problémy – ohrožení základních funkcí rodiny, tj. poruchy vztahů mezi rodiči a dětmi, vztahů v širší rodině, vztahů rodiny a jejího sociálního okolí atd. - situace související s rozvodem či rozpadem partnerství a jejich následků, především s ohledem na děti - manželské a partnerské krize – akutní i chronické - problematika rodin s dětmi v náhradní rodinné péči - ohrožení rodin důsledky sociálně patologických jevů (např. domácí násilí, syndrom CAN) - osobní problematika uživatele ohrožující vztah, rodinu či jeho sociální začlenění – dopady nezaměstnanosti, ztráta bydlení, porucha sociální adaptace, životní traumata. Činnost organizace se také zaměřuje na snížení rizika vzniku výše uvedených nepříznivých situací.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.