6. komunitní plán sociálních služeb schválen

15. prosince 2022

Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 9. 12. 2022 schválilo 6. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období let 2023-2025. 

Nový komunitní plán je v pořadí již 6. strategickým dokumentem města Olomouce v sociální oblasti, který nastiňuje další směřování rozvoje sociálních služeb na Olomoucku. „To, že je velmi důležité mít kvalitní a fungující síť sociálních služeb, se ukázalo již v době pandemie COVID-19. Naším dlouhodobým cílem je, aby se kvalita a dostupnost poskytovaných sociálních služeb nadále zvyšovala a aby byla zajištěna efektivnost stávajících poskytovaných sociálních služeb. Chceme podporovat již existující sociální služby, ale i zavedení nových a dostupnějších forem sociálních služeb,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Dobrozemská.

Schválený dokument je k dispozici na odkaze Komunitní plánování sociálních služeb Olomouc.


© 2023 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive