Realizačně-manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci

 

Kontakty na ty, kdo Vám rádi odpoví na Vaše dotazy:

Mgr. Yvona Kubjátová
odborný garant komunitního plánování a vedoucí Realizačně manažerského týmu KPSS v Olomouci
tel.: 585 562 410, e-mail: yvona.kubjatova@olomouc.eu

Ing. Dagmar Prachniarová
manažerka komunitního plánování sociálních služeb
tel.: 602 327 544, e-mail: dagmar.prachniarova@olomouc.eu

JménoFunkceTelefon
Mgr. Květoslav Richter manažer pracovní skupiny 1 - děti, mládež a rodina 585 562 215
Mgr. Libuše Haničáková manažerka pracovní skupiny 2 - občané se zdravotním postižením 585 562 439
Mgr. Roman Darek manažer pracovní skupiny 3 – senioři 585 562 450
PhDr. Jarmila Fritscherová manažerka pracovní skupiny 4 - osoby ohrožené návykovým chováním 585 562 110
Mgr. Petra Fešarová  manažerka pracovní skupiny 5 - etnické menšiny 585 562 118
Mgr. Roman Trčka manažer pracovní skupiny 6 - občané v přechodné krizi 606 744 599
Ing. Dagmar Prachniarová manažerka komunitního plánování sociálních služeb 602 327 544

 

Pracovní skupiny a členové

 

1. Děti, mládež a rodina

Mgr. Květoslav Richter
MMOl
Robin Brzobohatý, DiS.
Fond ohrožených dětí – pobočka Olomouc
Radek Schlesinger
ISIS-o.s. pro pomoc náhradním rodinám
Mgr. Zuzana Staroštíková
Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, z.s.
Eva Mezuliánková
Středisko rané péče

PhDr. Petra Tenglerová
RC Heřmánek, z.s.

Taťána Valouchová, DiS.
o.s. Pro Vás, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - KLUB ZÓNA
Mgr. Simona Dohnalová
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
Mgr. Adéla Adámková
Charita Olomouc
Dušan Gajdošík
Společnost Podané ruce, o.p.s.
Lucie Mahrová, DiS.
Člověk v tísni o.p.s.
PhDr. Hana Fantová
MMOl
Mgr. Dita Palaščáková
o.s. Zeměkoule
Bc. Jiřina Pončová
P-centrum
Magda Mečkovská
RC Provázek
Mgr. Markéta Zigová
Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Olomouc
Mgr. Jana Dočkalová
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva
Mgr. Jana Stejskalová
Poradna pro ženy a dívky
Mgr. Pavlína Kintl
o.s. Povzbuzení
Mgr. et MgA. Magdaléna Strejčková
Sdružení D Olomouc

Mgr. Michaela Urbanová
Kolpingova rodina Smečno

2. Občané se zdravotním postižením

Mgr. Libuše Haničáková
MMOl

Karla Otavová
Mamma Help

Bc. Vendula Solovská
SPOLU Olomouc, z.s.
Mgr. Milan Langer
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Mgr. Miroslava Chrastinová
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Mgr.Tomáš Vyskočil
Středisko ranné péče SPRP Olomouc
Miroslava Nakládalová
Svaz postižených civil. Chorobami ČR
Mgr. Martina Brožová, Ph.D.
Bc. Petra Dědičová
z.s. InternetPoradna.cz
Bc. Jana Sedláková
Středisko rané péče Tamtam
Bc. Tereza Pokorná, DiS.
Amelie, z.s.
Stanislava Přasličková
Roska Olomouc, regionální organizace Unie Roska v ČR
Mgr. Martin Pátek
Klub Parkinson Olomouc
Mgr. Veronika Haiclová
Tyfloservis Olomouc, o.p.s.
Mgr. Zdislav Doleček
MMOl
Marie Sobotová
Kyklop o.p.s.
Marie Nezhybová
Svaz tělesně postižených
Ing. Anna Taclová
JITRO-Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
Monika Bartošová
České sdružení Marfanova syndromu
Miroslav Trokan
Klub bechtěreviků
Mgr. Lenka Šrámkova
DC 90 o.s.
Mgr. Markéta Jandeková
Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s.
Hana Nepejchalová
Mgr. Ivana Bazínková
Klíč - centrum sociálních služeb
Lucie Hegrová
Dílny DC 90 o.s.
Ivan Matlášek
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ĆR
Ing. Tomáš Tylich
o.s. Kolumbus
Mgr. Markéta Jandeková
Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s.
Bc. Štefan Berec
Mana o.s.
Bc. Marie Kebrdlová
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – oblastní pobočka Olomouc
Pavel Pastrnek
Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.
Mgr. Pavlína Kintl
Povzbuzení, z.s.
Mgr. Michaela Urbanová
Kolpingova rocina Smečno
Mgr. Marie Krajzingerová
Život v kruhu o.p.s.

Mgr. Iveta Holasová
Tichý svět

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Centrum aplikovaných pohybových aktivit

3. Senioři

Mgr. Roman Darek
MMOl
Mgr. Pavlína Drábková
Pomadol s.r.o.
Agentura sester domácí péče
Mgr. Jiří Lang
JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s.
Mgr. Lucie Švábová
Maltézská pomoc, o.p.s.
Ivana Povalilová
ČM provincie kongregace sester premonstrátek
Mgr. Petr Michálek
Veřejnost
Ing. Zdeněk Beil
NF OKNO
RNDr. Jana Vykydalová
Domov seniorů Pohoda p.s.
PhDr. Jana Kolomazníková
Nadační fond Větrník
Mgr. Pavel Matulka
Charita Olomouc
Eva Klevarová
Pamatováček

Ing. et Bc. Michaela Žižková
z.s. InternetPoradna.cz

Mgr. Ivo Slavotínek
Město Velká Bystřice

Mgr. Jan Luska
Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.
Anna Sléhová
předsedkyně sociální komise OÚ Majetín

Mgr. Věra Horníková
Anavita a.s., Domov seniorů Olomouc

Josef Poč
Zdravotní a pečovatelská služba PoDos, s.r.o.
Mgr. Hana Polednová
veřejnost

Mgr. Kateřina Tichá, DiS.
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

Iva Tylichová, DiS.
BOHEMIE Olomoucká domácí péče, s.r.o.

4. Osoby ohrožené návykovým chováním

PhDr. Jarmila Fritscherová
MMOl
PhDr. Dagmar Krutilová
P-centrum , o.s.
Bc. Lukáš C. Hrubý
Společnost Podané ruce, o.p.s.
MUDr. Jarmila Šmoldasová
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, Ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií
Mgr. Monika Mikešová
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Mgr. Zuzana Starostová
Krajský úřad Olomouckého kraje
Ing. Pavel Němeček
Sdružení D
MUDr. Zdenek Faldyna
Vojenská nemocnice Olomouc
Tomáš Pavlíček, DiS
Charita Olomouc – Středisko pro lidi bez domova

PhDr. MUDr. Jana Bolková
Nestátní interní oddělení, s.r.o., Adiktologická ambulance

5. Etnické menšiny

Mgr. Petra Fešarová
MMOl
Dušan Gajdošík
Společnost Podané ruce, o.p.s.
Jiřina Somsiová
o.s. Společenství Romů na Moravě, pobočka Olomouc
PhDr. Renata Köttnerová
Krajský úřad Olomouckého kraje
Bc. Eliška Genčurová
SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty
Mgr. Adéla Adámková
Charita Olomouc
Lucie Mahrová
Člověk v tísni,o.p.s.
Petra Boleloucká
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva
Bc. Hana Hulíková
DROM, Rómské středisko
Bc. Věra Sedláčková, DiS.
Centrum na podporu integrace cizinců Olomoucký kraj

6. Občané v přechodné krizi

Mgr. Roman Trčka
MMOl
Mgr. Petr Prinz
Charita Olomouc - Středisko Samaritám
Mgr. Iva Elznerová
MMOl
Hana Fialová
Středisko SOS
Mgr. Dana Balutová
Fakultní nemocnice Olomouc
PhDr. Vlasta Krosesková
AD SMOl
Mgr. Drahomír Ševčík
Bílý kruh bezpečí
PhDr. Jana Marešová
MMOl
Drahomíra Venkrbcová
Poradna pro ženy a dívky
Mgr. Křupková Katrin
JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum,o.s.

 Mgr. Lukáš Neruda
MMOl

Ing. et Bc. Michaela Žižková
z.s. InternetPoradna.cz

© 2017 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive