Realizačně-manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci

 

Kontakty na ty, kdo Vám rádi odpoví na Vaše dotazy:

Mgr. Michal Majer
odborný garant komunitního plánování a vedoucí Realizačně manažerského týmu KPSS v Olomouci
tel.: 585 562 405, e-mail: michal.majer@olomouc.eu

Ing. Dagmar Prachniarová
manažerka komunitního plánování sociálních služeb
tel.: 602 327 544, e-mail: dagmar.prachniarova@olomouc.eu

JménoFunkceTelefon
Mgr. Květoslav Richter manažer pracovní skupiny 1 - děti, mládež a rodina 585 562 215
Mgr. Libuše Haničáková manažerka pracovní skupiny 2 - občané se zdravotním postižením 585 562 439
Mgr. Roman Darek manažer pracovní skupiny 3 – senioři 585 562 450
PhDr. Jarmila Fritscherová manažerka pracovní skupiny 4 - osoby ohrožené návykovým chováním 585 562 110
Mgr. Petra Fešarová  manažerka pracovní skupiny 5 - etnické menšiny 585 562 118
Mgr. Roman Trčka manažer pracovní skupiny 6 - občané v přechodné krizi 606 744 599
Ing. Dagmar Prachniarová manažerka komunitního plánování sociálních služeb 602 327 544

 

Pracovní skupiny a členové

 

1. Děti, mládež a rodina

Mgr. Květoslav Richter
MMOl
Radek Schlesinger
ISIS-o.s. pro pomoc náhradním rodinám
Mgr. Zuzana Staroštíková
Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, z.s.
Eva Mezuliánková
Středisko rané péče

PhDr. Petra Tenglerová
RC Heřmánek, z.s.

Taťána Valouchová, DiS.
o.s. Pro Vás, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - KLUB ZÓNA
Mgr. Simona Dohnalová
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
Bc. Petra Pavlíčková, DiS.
Charita Olomouc
Dušan Gajdošík
Společnost Podané ruce, o.p.s.
Lucie Mahrová, DiS.
Člověk v tísni o.p.s.
PhDr. Hana Fantová
MMOl
Mgr. Dita Palaščáková
o.s. Zeměkoule
Bc. Jiřina Pončová
P-centrum
Magda Mečkovská
RC Provázek
Mgr. Markéta Zigová
Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Olomouc
Bc. Nikol Homolková
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva
Mgr. Jana Stejskalová
Poradna pro ženy a dívky
Mgr. Pavlína Kintl
o.s. Povzbuzení
Mgr. et MgA. Magdaléna Strejčková
Sdružení D Olomouc

Bc. Lucie Bradnová
Bílý kruh bezpečí - Pobočka Olomouc

Mgr. Michaela Urbanová
Kolpingova rodina Smečno

2. Občané se zdravotním postižením

Mgr. Libuše Haničáková
MMOl
Bc. Vendula Solovská
SPOLU Olomouc, z.s.
Marie Svobodová
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Martina Coufalová
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Mgr. Pavla Matyášová
Středisko ranné péče SPRP Olomouc
Mgr. Martina Brožová, Ph.D.
Bc. Barbora Dařílková
z.s. InternetPoradna.cz
Bc. Jana Sedláková
Středisko rané péče Tamtam
Bc. Tereza Pokorná, DiS.
Amelie, z.s.
Stanislava Přasličková
Roska Olomouc, regionální organizace Unie Roska v ČR
Mgr. Martin Pátek
Klub Parkinson Olomouc
Mgr. Veronika Haiclová
Tyfloservis Olomouc, o.p.s.
Mgr. Zdislav Doleček
MMOl
Marie Sobotová
Kyklop o.p.s.
Ing. Anna Taclová
JITRO-Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
Miroslav Trokan
Klub bechtěreviků
Bc. Alena Hegerová, DiS.
DC 90 o.p.s.
Mgr. Markéta Jandeková
Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s.
Hana Nepejchalová
Mgr. Ivana Bazínková
Klíč - centrum sociálních služeb
Lucie Hegrová
Dílny DC 90 o.s.
Ivan Matlášek
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ĆR
Ing. Tomáš Tylich
o.s. Kolumbus
Mgr. Markéta Jandeková
Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s.
Mgr. Kristýna Jurášová
Společnost Mana o.s.
Bc. Marie Kebrdlová
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – oblastní pobočka Olomouc
Pavel Pastrnek
Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.
Mgr. Pavlína Kintl
Povzbuzení, z.s.

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Centrum aplikovaných pohybových aktivit

Miroslava Koutská, DiS.
Charita Olomouc

Bc. Ivona Fišerová
MMOl, manažerka projektu Bezbariérová Olomouc

Lenka Kalusová
Mamma HELP, z.s.

3. Senioři

Mgr. Roman Darek
MMOl
Michael Donth, DiS.
Pomadol s.r.o.
Agentura sester domácí péče
Mgr. Jiří Lang
JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s.
Mgr. Lucie Švábová
Maltézská pomoc, o.p.s.
Ivana Povalilová
ČM provincie kongregace sester premonstrátek
Mgr. Petr Michálek
Veřejnost
RNDr. Jana Vykydalová
Domov seniorů Pohoda p.s.
PhDr. Jana Kolomazníková
Nadační fond Větrník
Bc. Jarmila Pachtová
Charita Olomouc
Eva Klevarová
Pamatováček

Ing. et Bc. Michaela Žižková
z.s. InternetPoradna.cz

Mgr. Ivo Slavotínek
Město Velká Bystřice

Mgr. Jan Luska
Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.
Anna Sléhová
předsedkyně sociální komise OÚ Majetín
Josef Poč
Zdravotní a pečovatelská služba PoDos, s.r.o.
Mgr. Hana Polednová
veřejnost

Mgr. Kateřina Tichá, DiS.
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

Bc. Lucie Bradnová
Bílý kruh bezpečí - Pobočka Olomouc

Mgr. et Bc. Martina Kurfürstová
Dům seniorů FRANTIŠEK, p.o.

4. Osoby ohrožené návykovým chováním

PhDr. Jarmila Fritscherová
MMOl
PhDr. Dagmar Krutilová
P-centrum , o.s.
Bc. Lukáš C. Hrubý
Společnost Podané ruce, o.p.s.
MUDr. Jarmila Šmoldasová
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, Ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií
Mgr. Dana Strnisková, Ph.D.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Mgr. Zuzana Starostová
Krajský úřad Olomouckého kraje
Ing. Pavel Němeček
Sdružení D
MUDr. Zdenek Faldyna
Vojenská nemocnice Olomouc
Tomáš Pavlíček, DiS
Charita Olomouc

PhDr. MUDr. Jana Bolková
Nestátní interní oddělení, s.r.o., Adiktologická ambulance

5. Etnické menšiny

Mgr. Petra Fešarová
MMOl
Dušan Gajdošík
Společnost Podané ruce, o.p.s.
Jiřina Somsiová
o.s. Společenství Romů na Moravě, pobočka Olomouc
PhDr. Renata Köttnerová
Krajský úřad Olomouckého kraje
Mgr. Zdeněk Straka
SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty
Bc. Petra Pavlíčková, DiS.
Charita Olomouc
Lucie Mahrová
Člověk v tísni,o.p.s.
Petra Boleloucká
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva
Bc. Hana Hulíková
DROM, Rómské středisko
Mgr. Markéta Dědková
In IUSTITIA, o.p.s.
Bc. Věra Sedláčková, DiS.
Centrum na podporu integrace cizinců Olomoucký kraj

6. Občané v přechodné krizi

Mgr. Roman Trčka
MMOl
Alexandr Dvořák
Charita Olomouc - Středisko Samaritám
Hana Fialová
Středisko SOS
Mgr. Dana Balutová
Fakultní nemocnice Olomouc
PhDr. Vlasta Krosesková
AD SMOl
Bc. Lucie Bradnová
Bílý kruh bezpečí
PhDr. Jana Marešová
MMOl
Drahomíra Venkrbcová
Poradna pro ženy a dívky
Mgr. Křupková Katrin
JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum,o.s.

 Mgr. Lukáš Neruda
MMOl

Ing. et Bc. Michaela Žižková
z.s. InternetPoradna.cz

Mgr. Markéta Dědková
In IUSTITIA, o.p.s.

Miroslava Koutská, DiS.
Charita Olomouc

© 2018 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive