Realizačně-manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci

 

Kontakty na ty, kdo Vám rádi odpoví na Vaše dotazy:

Mgr. Michal Majer
odborný garant komunitního plánování a vedoucí Realizačně manažerského týmu KPSS v Olomouci
tel.: 585 562 405, e-mail: michal.majer@olomouc.eu

Ing. Dagmar Prachniarová
manažerka komunitního plánování sociálních služeb
tel.: 602 327 544, e-mail: dagmar.prachniarova@olomouc.eu

JménoFunkceTelefon
Mgr. Jiří Křivánek manažer pracovní skupiny 1 - děti, mládež a rodina 585 562 215
PhDr. Jana Haasová manažerka pracovní skupiny 2 - občané se zdravotním postižením 585 562 433
Mgr. Roman Darek manažer pracovní skupiny 3 – senioři 585 562 450
Mgr. Tomáš Kocman manažer pracovní skupiny 4 - osoby ohrožené návykovým chováním 585 562 212
Bc. Adéla Konečná, DiS. manažerka pracovní skupiny 5 - etnické menšiny 585 562 438
PhDr. Jana Marešová manažerka pracovní skupiny 6 - občané v přechodné krizi 585 562 115
Ing. Dagmar Prachniarová manažerka komunitního plánování sociálních služeb 602 327 544

 

Pracovní skupiny a členové

 

1. Děti, mládež a rodina

Mgr. Jiří Křivánek
MMOl
Radek Schlesinger
ISIS-o.s. pro pomoc náhradním rodinám
Eva Mezuliánková
Středisko rané péče

PhDr. Petra Tenglerová
RC Heřmánek, z.s.

Taťána Valouchová, DiS.
o.s. Pro Vás, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - KLUB ZÓNA
Mgr. Simona Dohnalová
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
Bc. Petra Pavlíčková, DiS.
Charita Olomouc
Dušan Gajdošík
Společnost Podané ruce, o.p.s.
Lucie Mahrová, DiS.
Člověk v tísni o.p.s.
PhDr. Hana Fantová
MMOl
Mgr. Dita Palaščáková
o.s. Zeměkoule
Bc. Jiřina Pončová
P-centrum
Magda Mečkovská
RC Provázek
Mgr. Jana Jeklová
Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Olomouc
Bc. Nikol Homolková
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva
Mgr. Jana Stejskalová
Poradna pro ženy a dívky
Mgr. Ivava Svobodová
Povzbuzení z.s.
PhDr. Hana Dziková
Sdružení D Olomouc

Bc. Lucie Bradnová
Bílý kruh bezpečí - Pobočka Olomouc

Mgr. Michaela Urbanová
Kolpingova rodina Smečno

Bc. Tereza Vránová
Dětský průvodce rozvodem, z.s.

Bc. Karla Špičáková
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc

František Němec
Děkanátní Centrum pro rodinu Olomouc

Mgr. Josef Záboj
Centrum pro rodinný život, z.s.

Mgr. Jaroslava Muzikantová
Jdeme Autistům Naproti, z.s.

Mgr. Martin Šmoldas, DiS.
člen sociální komise RMO

Bc. Veronika Čtvrtlíková
Náruč rodičům, z.s.

2. Občané se zdravotním postižením

PhDr. Jana Haasová
MMOl
Mgr. Jana Ochotová
SPOLU Olomouc, z.s.
Kamila Zábojová, Bc.
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Simona Vavrečková, DiS.
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Mgr. Pavla Matyášová
Středisko ranné péče SPRP Olomouc
Mgr. Martina Brožová, Ph.D.
Bc. Štefan Berec
z.s. iPoradna
Bc. Jana Sedláková
Středisko rané péče Tamtam
Mgr. Helena Kaštilová
Amelie, z.s.
Stanislava Přasličková
Roska Olomouc, regionální organizace Unie Roska v ČR
Mgr. Martin Pátek
Klub Parkinson Olomouc
Mgr. Veronika Haiclová
Tyfloservis Olomouc, o.p.s.
Mgr. Zdislav Doleček
MMOl
Marie Sobotová
Kyklop o.p.s.
Ing. Anna Taclová
JITRO-Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
Miroslav Trokan
Klub bechtěreviků
Bc. Jana Mahdalová, DiS.
DC 90 o.p.s.
Mgr. Markéta Jandeková
Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s.
Hana Nepejchalová
Bc. Monika Červenková 
Klíč - centrum sociálních služeb
Lucie Hegrová
Dílny DC 90 o.s.
Ivan Matlášek
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ĆR
Ing. Tomáš Tylich
o.s. Kolumbus
Mgr. Markéta Jandeková
Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s.
Mgr. Kristýna Jurášová
Společnost Mana o.s.
Bc. Marie Kebrdlová
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – oblastní pobočka Olomouc
Pavel Pastrnek
Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.
Mgr. Ivana Svobodová
Povzbuzení, z.s.

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Centrum aplikovaných pohybových aktivit

Miroslava Koutská, DiS.
Charita Olomouc

Bc. Dana Vinklerová
Za sklem, o.s.

Mgr. Naděžda Škrabalová
Zet-MY, z.s.

Bc. Radomíra Kvapilová
Úřad práce ČR

Mgr. Bc. Kristýna Dolínková
Diakonie ČCE, Pečuj doma

Bc. Dobromila Flegelová, Dis.
Národní rada zdravotně postižených v ČR, z.s., poradna NRZP Olomouc

3. Senioři

Mgr. Roman Darek
MMOl
Michael Donth, DiS.
Pomadol s.r.o.
Agentura sester domácí péče
Mgr. Jiří Lang
JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s.
Mgr. Lucie Švábová
Maltézská pomoc, o.p.s.
Ivana Povalilová
ČM provincie kongregace sester premonstrátek
Mgr. Petr Michálek
Veřejnost
RNDr. Jana Vykydalová
Domov seniorů Pohoda p.s.
Bc. Jarmila Pachtová
Charita Olomouc
Eva Klevarová
Pamatováček

Ing. et Bc. Michaela Žižková
z.s. iPoradna

Mgr. Ivo Slavotínek
Město Velká Bystřice

Mgr. Jan Luska
Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.
Anna Sléhová
předsedkyně sociální komise OÚ Majetín
Mgr. Hana Polednová
veřejnost

Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D.
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

Bc. Lucie Bradnová
Bílý kruh bezpečí - Pobočka Olomouc

Mgr. Jitka Jurníková
Dům seniorů FRANTIŠEK, p.o.

Vítězslav Rychlý
SeneCura SeniorCentrum Olomouc

 Mgr. Věra Leona Martinková
Charita Olomouc (Středisko zdravotních služeb)

Mgr. Bc. Kristýna Dolínková
Diakonie ČCE, Pečuj doma

Mgr. Jaromír Odstrčil
MMOl

Mgr. Radka Fiurášková
SPOLU Olomouc

Ing. Martin Jirotka
Global Partner Péče z.ú.

Petra Mertová
Obec Lutín

4. Osoby ohrožené návykovým chováním

Mgr. Tomáš Kocman
MMOl
PhDr. Dagmar Krutilová
P-centrum , o.s.
Bc. Lukáš C. Hrubý
Společnost Podané ruce, o.p.s.
MUDr. Jarmila Šmoldasová
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, Ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií
Mgr. Dana Strnisková, Ph.D.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Mgr. Zuzana Starostová
Krajský úřad Olomouckého kraje
Ing. Pavel Němeček
Sdružení D
MUDr. Zdenek Faldyna
Vojenská nemocnice Olomouc
Tomáš Pavlíček, DiS
Charita Olomouc

PhDr. MUDr. Jana Bolková
Nestátní interní oddělení, s.r.o., Adiktologická ambulance

5. Etnické menšiny

Bc. Adéla Konečná
MMOl
Dušan Gajdošík
Společnost Podané ruce, o.p.s.
Jiřina Somsiová
o.s. Společenství Romů na Moravě, pobočka Olomouc
PhDr. Renata Köttnerová
Krajský úřad Olomouckého kraje
Bc. Petra Pavlíčková, DiS.
Charita Olomouc
Lucie Mahrová
Člověk v tísni,o.p.s.
Bc. Jakub Melkovič
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva
PhDr. Lucia Elsner, Ph.D.
In IUSTITIA, o.p.s.
Bc. Věra Sedláčková, DiS.
Centrum na podporu integrace cizinců Olomoucký kraj
 Mgr. Petra Stonišová
Romodrom o.p.s.

Taťána Valouchová, DiS.
Pro Vás, z.s. - NZDM Klub Zóna

Mgr. Martin Šmoldas, DiS.
člen sociální komise RMO

6. Občané v přechodné krizi

PhDr. Jana Marešová
MMOl
Alexandr Dvořák
Charita Olomouc - Středisko Samaritám
Hana Fialová
Středisko SOS
Mgr. Ilja Krhovský
AD SMOl
Mgr. Dana Kumpánová
Bílý kruh bezpečí
PhDr. Jana Marešová
MMOl
Drahomíra Venkrbcová
Poradna pro ženy a dívky
Mgr. Křupková Katrin
JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum,o.s.

 Mgr. Lukáš Neruda
MMOl

Ing. et Bc. Michaela Žižková
z.s. InternetPoradna.cz

Mgr. Markéta Dědková
In IUSTITIA, o.p.s.

Miroslava Koutská, DiS.
Charita Olomouc

Mgr. Marie Zavadilová
Domov pro ženy a matky s dětmi SMOl

Martina Koutná
Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s.

 

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive