Zhodnocení závěrečné konference k projektu Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci

19. února 2013

Ve čtvrtek 7. února 2013 pořádal Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí pod záštitou Mgr. Evy Machové, náměstkyně primátora, ve velké zasedací místnosti na Hynaisově ulici závěrečnou konferenci k projektu „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“.

V roce 2011 město Olomouc získalo finanční podporu na rozvoj spolupráce a plánování v sociálních službách a od září 2011 započala práce na projektu s názvem: „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“. Cílem projektu bylo zjistit, co lidé v sociálních službách opravdu chtějí, jak povznést jejich život, jaké jsou jejich potřeby a hledat ta nejlepší řešení v sociální oblasti, které budou předcházet sociálnímu vyloučení jedinců i skupin, aby každý, kdo se dostane do nepříznivé sociální situace z důvodu postižení či se ocitne v jiné těžké životní situaci, dostal šanci na odbornou pomoc a zkvalitnění životních podmínek.

Cílem závěrečné konference bylo zhodnocení naplnění 2. plánu rozvoje sociálních služeb města Olomouce v letech 2010-2012, představení návrhu 3. Komunitního plánu města Olomouce na období let 2013-2015, měření efektivity a kvality procesu plánování, představení veřejného elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb města Olomouce. Dále zde byly představeny prezentace zástupců pracovních skupin, novinky a aktuální trendy v poskytování sociálních služeb ve městě Olomouci.

Konference se zúčastnilo přes 70 osob z řad uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců obcí z celého Olomouckého kraje.

Náměstkyně primátora Mgr. Eva Machová zahájila konferenci přivítáním všech přítomných a její úvodní slovo směřovalo k poskytovatelům sociálních služeb a k celé sociální oblasti. Poté představil vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu města Olomouce Mgr. Michal Majer návrh 3. Komunitního plánu města Olomouce na období let 2013-2015. V dalších příspěvcích byl představen nový veřejný elektronický katalog soc. služeb, bylo zhodnoceno naplnění 2. plánu rozvoje sociálních služeb města Olomouce v letech 2010-2012. Hosté konference přednesli příspěvek Měření efektivity a kvality procesu plánování, hovořili o monitoringu sociálních služeb ve městě Plzni.

Odpolední část konference pokračovala zajímavými a přínosnými příspěvky zástupců pracovních skupin. Všechny příspěvky jsou k dispozici zde na webu KPSS http://kpss.olomouc.eu v elektronické podobě.

Projekt je hrazen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Prezentovaná videa:


Fotografie:

© 2023 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive