Dodatky k 6. komunitnímu plánu

15. prosince 2023

Rada města Olomouce se na svém jednání dne 5. 12. 2023 zabývala přijatými Návrhy na změnu v aktuálním komunitním plánu. 

Návrh na změny podaly organizace Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Charita Olomouc, Dětské centrum Ostrůvek, p.o. V souladu s Pravidly pro přijímání změn v aktuálním komunitním plánu (schváleny RMO dne 17. 2. 2015) se došlými návrhy nejdříve zabývala příslušná pracovní skupina komunitního plánování, tedy pracovní skupina Občané se zdravotním postižením. Následně byly návrhy projednány sociální komisí Rady města Olomouce, která jednomyslně Radě města Olomouce doporučila schválení došlých návrhů a jejich zapracování do stávajícího 6. komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka na období let 2023-2025 formou dodatku.

Dodatky, včetně dalších materiálů týkajících se komunitního plánování v Olomouci, naleznete v záložce „Ke stažení“. 


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive