Odborníci prohlubovali spolupráci na pomoc obětem

29. září 2015

V Olomouci se sešlo bezmála 45 odborníků z řad policie, justice a státních i neziskových organizací z Olomoucka, aby debatovali a prohlubovali vzájemnou spolupráci při pomoci obětem trestných činů. Setkání proběhlo v rámci konference „Podpora a ochrana obětí trestných činů“, kterou pod záštitou olomouckého primátora Antonína Staňka pořádala Probační a mediační služba (PMS).

Konferenci otevřela zástupkyně ředitelky PMS Jana Procházková Libíčková, která zhodnotila 15letou historii práce PMS s oběťmi trestných činů. “Cesta Probační a mediační služby byla vždy vedena vizí intenzivní práce s pachateli a oběťmi. Cílem práce bylo, aby se oběť dokázala vyrovnat s dopady trestného činu na její život. Jsem moc ráda, že se od vzniku služby podařilo vybudovat nejširší a nejdostupnější síť pomoci a podpory obětem.“

Konference byla rozdělena do dvou panelů, kdy celkově zaznělo 7 příspěvků. V prvním panelu hovořili odborníci z řad policie a státního zastupitelství k tématice obětí dopravních nehod a možnostem pomoci. Oběti dopravních nehod jsou bohužel často velmi opomíjené, nicméně dopravní nehody jsou časté a následky pro oběť nezřídka devastující“, uvedl v příspěvku npor. Marcel Chmelina.

Druhý panel byl svým tématem zaměřen na skupiny obětí domácího násilí a znásilnění, kdy přednesli příspěvky odborníci z PMS a neziskového sektoru. Vystoupil tak například Petr Štěpaník, soudní znalec, který hovořil nutnosti citlivého přístupu k zvlášť zranitelným obětem před soudem. Svůj příspěvek měl i Drahomír Ševčík, psycholog, který mj. shrnul možnosti pomoci ze strany intervenčních center vůči osobám ohrožených domácího násilí.

Konference se uskutečnila v rámci projektu „Proč zrovna já?“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Poradny pro oběti PMS pomáhají ve 40 lokalitách po celé ČR, konkrétně také i v Olomouci na adrese Studentská 1181/7.

Probační a mediační služba Hybernská 18 110 00 Praha Sepsala: Lenka Borovská, borovska.pms@gmail.com


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive