Pomadol zajišťuje i péči o umírající

23. června 2015

Agentura Pomadol, která už od roku 1994 poskytuje domácí péči, rozšířila své služby. Začátkem letošního roku získala krajskou registraci pro poskytování paliativní péče a byl jí schválen projekt z programu švýcarsko-české spolupráce při Ministerstvu zdravotnictví s názvem Zkvalitnění zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta.

Jeho cílem je zlepšení dostupnosti a kvality domácí ošetřovatelské péče pro osoby dlouhodobě nemocné a osoby v terminálním stadiu nemoci (paliativní péče).

Péče o umírající je nyní hodně diskutované téma. „Většina lidí by ráda dožila doma a k tomu je samozřejmě nezbytná nejen péče rodiny a nejbližších, ale i poskytnutí odborné domácí zdravotní péče ve spolupráci s lékařem a v případě potřeby i zajištění pomoci psychologa, služby duchovního, popřípadě i právníka. Velmi důležitou součástí je i potřebné materiálově-technické vybavení. Naše služby jsou komplexní, zdravotní péče je propojena s registrovanou pečovatelskou službou a je zajištěna až do poslední chvíle života klienta. Ve chvíli, kdy lékař indikuje tuto péči, jsme jako agentura schopni převzít klienty do naší péče a zajistit veškeré jejich potřeby,“ vysvětlil Martin Jirotka z agentury Pomadol.

Agentura už pro tyto účely zmodernizovala zdravotnické zařízení a vybavení a kompenzační pomůcky, odborně vyškolila kvalifikované sestry a pečovatelky, navázala spolupráci s psychologem a pastoračním asistentem. Též spolupracuje s onkologickou ambulancí a ambulancí bolesti při FN Olomouc a praktickými lékaři v Olomouci a okolí. Podrobnosti najdete na www.pomadol.cz.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.


© 2023 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive