Dobrovolníci jsou tam, kde je jich třeba

20. května 2015

Možná jste si jich už stačili také všimnout – mladí lidé ve žlutých tričkách s logem barevného domečku. Většinou jsou nenápadní a jsou tam, kde je potřeba jejich pomoci – mezi dětmi z problematického prostředí, v nemocnicích, u seniorů.

JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum v květnu 2015 oslavuje deset let svého vzniku. Za tu dobu jím prošlo několik set dobrovolníků, kteří za sebou mají několik tisíc odpracovaných hodin a spolupracují skoro se třemi desítkami organizací.

Náplní práce dobrovolnického centra je šíření myšlenky dobrovolnictví, nábor a zajištění veškerého servisu, který s činností souvisí. Dobrovolníci pomáhají jak hendikepovaným či ohroženým dětem, tak seniorům upoutaným na lůžku v LDN či pacientům psychiatrických léčeben. Smyslem dobrovolnické pomoci je být na místě tam, kde je třeba. Je to práce založená na vcítění se do potřeb druhých, na ochotě věnovat svůj čas někomu, kdo je potřebný.

Vedle těchto praktických činností, jako je zajišťování a organizování dobrovolnické činnosti, se věnuje JIKA ODC také vzdělávací a metodické pomoci – má za sebou téměř tříletý projekt, který byl hrazen z prostředků ESF a byl určen pro uchazeče o zaměstnání.

Více informací pro ty, kteří by chtěli nabídnout svou pomoc těm, co ji potřebují, najdete přímo v sídle centra: na Horním náměstí 18 nebo na: www.jikadobrovol.cz; písemné dotazy na: jika.dobrovol@seznam.cz a telefonicky: 608 944 585.


© 2023 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive