Počítačové kurzy pro zrakově postižené

24. září 2014

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Olomouc se věnuje podpoře zaměstnávání zrakově postižených osob už od roku 2006. V oblasti podpory zaměstnávání nově nabízí osobám se zrakovým postižením dva rekvalifikační kurzy:

Cílem obou kurzů je naučit zrakově postižené ovládat osobní počítač např. v oblastech teoretických znalostí v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s PC, naučí se ovládat operační systém MS Windows včetně jeho údržby a ochrany. Naučí se vytvářet a upravovat textové dokumenty a jejich digitalizaci z papírové předlohy. Získá dovednosti pracovat s internetem, využívat moderních komunikačních prostředků.

Výše uvedené rekvalifikační kurzy jsou určené pro uchazeče či zájemce o zaměstnání se zrakovým postižením z Olomouckého kraje.

Kontaktní osoba: Eva Vonešová, TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc, telefon: 585 415 042, e-mail: vonesova@tyflocentrum-ol.cz.


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive