Raná péče

Služby rané péče se poskytují dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Přehled zařízení

Centrum pro dětský sluch Tamtam - Raná péče pro Moravu a Slezsko Jungmannova 25, 77900 Olomouc

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. chrání zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů. Pomáhá rodinám se sluchově postiženými dětmi při překonávání následků sluchového postižení a usiluje o vytváření předpokladů pro co nejdokonalejší… více informací »

Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s. Žilinská 1246/26, 77900 Olomouc - Nová Ulice

Občanské sdružení pomáhá dětem a mladým lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodičům v začleňování do běžného života. více informací »

Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením U Botanické zahrady 4, 77900 Olomouc

Středisko rané péče poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám s dítětem s postižením nebo ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v těžké životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí. Dětem s… více informací »

Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením Střední novosadská 52/356, 77900 Olomouc

Poskytování služby raná péče pro rodiny v Olomouckém kraji a části Zlínského a Pardubického kraje. více informací »

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.