Denní stacionáře

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

- poskytnutí stravy,

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

- sociálně terapeutické činnosti,

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Přehled zařízení

DC 90 o.p.s. Nedbalova 36/27, 77900 Olomouc - Topolany

DC 90 o.p.s. je nestátní nezisková organizace v Olomouci – Topolanech poskytující komplexní, tj. sociálních, zdravotních a výchovných služeb lidem se specifickými potřebami (postiženým mentálním nebo kombinovaným handicapem) v denním provozu,  bez… více informací »

JITRO Olomouc, o.p.s. Mozartova 43, 77900 Olomouc

JITRO Olomouc o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující službu denního stacionáře v bezbariérovém prostředí v  zahradním areálu poblíž centra města. Službu denního stacionáře využívají dospělé osoby, které se vzhledem ke svému postižení… více informací »

Klíč - centrum sociálních služeb, Denní stacionář Domino Selské náměstí 69, 77200 Olomouc

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby) - s mentálním postižením, -  s mentálním postižením kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením či s poruchou autistického… více informací »

Klíč - centrum sociálních služeb, Denní stacionář Slunovrat Dolní Hejčínská 28, 77900 Olomouc

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby) - s mentálním postižením, -  s mentálním postižením kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením či s poruchou autistického… více informací »

Pamatováček, o.p.s., Denní stacionář Pamatováček Karafiátova 5, 77900 Olomouc

Udržování soběstačnosti klientů pomocí volnočasových aktivit, vhodná alternativa domácího prostředí, oddálení institucionalizace osob s Alzheimerovou demencí. více informací »

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.