Centra denních služeb

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Přehled zařízení

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace – Centrum denních služeb Zikova 618/14 (adresa zařízení: Roosveltova 384/88a), 77010 Olomouc

Služby lze na Centru denních služeb využívat prostřednictvím denního pobytu nebo služeb hygienické péče. A) denní pobyt poskytujeme v pracovní dny a v soboty v čase od 6:30 do 19:00 hod. Denní pobyt zahrnuje služby pomoc při osobní hygieně nebo… více informací »

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.