Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...   »

Dům dětí a mládeže OlomoucJanského 1, 77200 Olomouc

Zájmové vzdělávání za účelem osobnostního rozvoje v oblasti neformálního vzdělávání příležitostnou, pravidelnou, pobytovou, osvětovou a informační činností, práce s talenty a nabídka spontánních činností. více informací »

ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinámHorní náměstí 21, 77900 Olomouc

Poskytování komplexní odborné péče pěstounským a osvojitelským rodinám v regionu Olomouckého kraje. Sdružení vyvíjí snahu, aby se co nejvíce dětí dostalo z ústavní péče do vhodných náhradních rodin. Hlavním cílem o.s. ISIS je zlepšení funkčnosti a odolnosti náhradních rodin, prevence problémů a optimalizace vývoje přijatých dětí.

více informací »

Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s.Žilinská 1246/26, 77900 Olomouc - Nová Ulice

Občanské sdružení pomáhá dětem a mladým lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodičům v začleňování do běžného života.

více informací »

JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s.Horní náměstí 18 (pro písemný styk: Rooseveltova 84), 77900 Olomouc

Podpora a propagace myšlenky dobrovolnictví jak mezi občany, kteří se mohou angažovat jako dobrovolníci v organizacích využívající dobrovolné činnosti, tak mezi nevládními neziskovými a rozpočtovými organizacemi i mezi zástupci státní správy a samosprávy.

více informací »

JITRO Olomouc, o.p.s.Mozartova 43, 77900 Olomouc

JITRO Olomouc o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující službu denního stacionáře v bezbariérovém prostředí v  zahradním areálu poblíž centra města.

Službu denního stacionáře využívají dospělé osoby, které se vzhledem ke svému postižení nemohou uplatnit na běžném trhu práce, nebo ještě nezískaly k tomu potřebné dovednosti. V odpoledních hodinách stacionář realizuje sociální službu také pro žáky základní školy speciální a základní školy praktické. JITRO nenabízí službu lidem se zrakovým a sluchovým postižením, které vyžaduje užívání speciálních pomůcek a metod komunikace.

více informací »

Klíč - centrum sociálních služeb, Chráněné bydlení DomovChválkovická 13, 77200 Olomouc

Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby)

- s mentálním postižením,

-  s mentálním postižením kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra, příp. se stabilizovaným duševním onemocněním,

- s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.

Způsob realizace služeb vychází z individuálně určených potřeb klientů. Klíč ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.  Služby jsou poskytovány formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

více informací »

Klíč - centrum sociálních služeb, Denní stacionář DominoSelské náměstí 69, 77200 Olomouc

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby)

- s mentálním postižením,

-  s mentálním postižením kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra, příp. se stabilizovaným duševním onemocněním,

- s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.

Způsob realizace služeb vychází z individuálně určených potřeb klientů. Klíč ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.  Služby jsou poskytovány formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

více informací »

Klíč - centrum sociálních služeb, Denní stacionář SlunovratDolní Hejčínská 28, 77900 Olomouc

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby)

- s mentálním postižením,

-  s mentálním postižením kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra, příp. se stabilizovaným duševním onemocněním,

- s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.

Způsob realizace služeb vychází z individuálně určených potřeb klientů. Klíč ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.  Služby jsou poskytovány formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

více informací »

Klíč - centrum sociálních služeb, Domov pro osoby se zdravotním postižením PetrklíčDolní Hejčínská 28, 77900 Olomouc

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby)

- s mentálním postižením,

-  s mentálním postižením kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra, příp. se stabilizovaným duševním onemocněním,

- s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.

Způsob realizace služeb vychází z individuálně určených potřeb klientů. Klíč ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.  Služby jsou poskytovány formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

více informací »

Klíč - centrum sociálních služeb, p. o., Podpora samostatného bydlení ŠanceChválkovická 13, 77900 Olomouc

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby)

- s mentálním postižením,

-  s mentálním postižením kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra, příp. se stabilizovaným duševním onemocněním,

- s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.

Způsob realizace služeb vychází z individuálně určených potřeb klientů. Klíč ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.  Služby jsou poskytovány formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

více informací »

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.