Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...   »

Charita Olomouc - Noclehárna pro ženyWurmova 5, 77111 Olomouc

Hlavní činností organizace je činnost charitativní, tj. zejména: pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí zřizování a provozování charitních neziskových služeb, domovů, ústavů zdravotnických a jiných zařízení. Vedlejší činností je činnost hospodářská: obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní neziskové činnosti.

více informací »

Charita Olomouc - Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouziWurmova 5, 77111 Olomouc

Hlavní činností organizace je činnost charitativní, tj. zejména: pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí zřizování a provozování charitních neziskových služeb, domovů, ústavů zdravotnických a jiných zařízení. Vedlejší činností je činnost hospodářská: obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní neziskové činnosti.

více informací »

Charita Olomouc - Ošetřovatelská službaPeškova 1, 77900 Olomouc

Ošetřovatelská služba (Home Care) je zdravotní služba poskytovaná v domácnosti klienta. Služba je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře nebo propouštějícího lékaře kvalifikovanými zdravotními sestrami. Péče je klientovi poskytována bezplatně, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Služba je určena klientům s omezenou pohyblivostí nebo sníženou soběstačností (způsobenou např. věkem, nemocí, úrazem), kteří potřebují zdravotní péči a klientům v terminální fázi nemoci (péče o umírající).

Mobilní paliativní péče poskytuje zdravotní a lidskou podporu umírajícím pacientům a jejich rodinám v domácím prostředí. Zaměřuje se na léčbu bolesti a zmírnění příznaků provázejících terminální (závěrečné) stádium nemoci.

více informací »

Charita Olomouc - Pečovatelská službaPeškova 1, 77900 Olomouc

Poslaní:

Posláním Charitní pečovatelské služby Olomouc je poskytování pečovatelské služby dospělým a seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení potřebují pomoc jiné osoby tak, aby mohli důstojně žít ve svém domácím prostředí. Dále se snaží zachovávat jejich sociální vazby, podporovat jejich běžný způsob života a dodávat psychickou či duchovní podporu v jejich aktuální životní situaci.

Cíle služby:

 - poskytovat základní péči o vlastní osobu a domácnost těm, kteří ji potřebují v dohodnutém čase a     místě

 - poskytovat kvalitní péči tak, aby byli uživatelé spokojeni a mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí

 Komu je služba určena (cílová skupina):

Službu poskytujeme seniorům a dospělým lidem, kteří si vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení nemohou zajistit běžné denní činnosti v péči o sebe a svoji domácnost (domácím prostředí uživatele).

Služba je poskytována v městě Olomouci, včetně obcí v dosahu MHD, dále v obcích Bělkovice - Lašťany, Blatec, Bukovany, Bystročice (Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (Véska, Pohořany), Doloplazy, Drahanovice (Ludéřov, Kníničky, Střížov, Lhota pod Kosířem), Dub nad Moravou (Bolelouc, Tučapy), Grygov, Hlubočky (Mariánské Údolí, Hrubá Voda), Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (Čertoryje, Drahlov), Kozlov (patří pod Libavou), Kožušany (Tážaly), Krčmáň, Křelov - Břuchotín, Lázníčky (Hámbálek) Luběnice, Lutín (Třebčín), Mrsklesy, Přáslavice (Kocourovec), Samotišky, Slatinice (Lípy), Slatinky, Staměřice (patří pod Dolní Újezd), Svésedlice, Svrčov (patří pod Lazníky), Těšetice (Vojnice, Rataje), Tovéř, Tršice (Lipňany, Vacanovice, Zákřov), Ústín, Velká Bystřice, Velký Týnec (Vsisko, Čechovice, Hostkovice), Velký újezd, Věrovany (Rakodavy, Nenakonice), Výkleky.

více informací »

Charita Olomouc - Podpora samostatného bydleníŘezníčkova 8, 77200 Olomouc

Posláním sociální služby Podpora samostatného bydlení je pomáhat dospělým lidem v olomouckém regionu, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního onemocnění, osvojit si dovednosti a návyky související se zajištěním chodu domácnosti a se zařazením do běžného společenského prostředí a umožnit jim tak vést samostatný život v mezích svých schopností a dovedností a nalézt možnosti osobní realizace ve společnosti. Sociální služba Podpora samostatného bydlení je poskytována terénní formou, tzn., že pracovníci (sociální pracovník, asistent) dochází za uživateli do jejich vlastních domácností.

více informací »

Charita Olomouc - Školička KhamoroWurmova 5, 77111 Olomouc

Hlavním cílem projektu je včasná příprava dětí předškolního věku z lokalit ohrožených sociálním vyloučením do ZŠ. Spoluprací s rodinou zvýšíme motivaci a schopnost rodiny řešit situace související s výchovou a vzděláváním dítěte.

více informací »

Charita Olomouc - Sociálně aktivizační centrumŘezníčkova 8, 77200 Olomouc

Posláním sociálně aktivizačního centra Dům sv. Vincence je pomáhat dospělým lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu žít samostatně v mezích svých schopností a dovedností a nalézt možnosti osobní realizace ve společnosti.

Poskytování sociálně aktivizačních služeb napomáhá uživatelům v naplňování jejich životních potřeb, v  překonávání nepříznivých sociálních situací a přispívá k prevenci negativních jevů spojených s duševním onemocněním.

více informací »

Charita Olomouc - Terénní programWurmova 5, 77111 Olomouc

Hlavní činností organizace je činnost charitativní, tj. zejména: pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí zřizování a provozování charitních neziskových služeb, domovů, ústavů zdravotnických a jiných zařízení. Vedlejší činností je činnost hospodářská: obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní neziskové činnosti.

více informací »

Člověk v tísni, o.p.s. – Programy sociální integrace, pobočka OlomoucLitovelská 14, 77900 Olomouc

Konkrétně nabízíme (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - dále SAS RD, Terénní programy):

  • pomoc při vytváření podmínek pro volný čas a vzdělávání dětí
  • pomoc při sestavování rozpočtu rodiny nebo jednotlivce
  • poskytování sociálního a právního poradenství
  • pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů
  • doprovod při jednání na úřadech
  • pomoc s listinami (sepisování žádostí atp.)
  • asistence při získávání zaměstnání - Pomoc při řešení dluhů
  • pomoc při vypracování návrhu na oddlužení (insolvenční návrh)
  • pomoc při hledání vhodného bydlení
  • zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a organizacemi

 

více informací »

DC 90 o.p.s.Nedbalova 36/27, 77900 Olomouc - Topolany

DC 90 o.p.s. je nestátní nezisková organizace v Olomouci – Topolanech poskytující komplexní, tj. sociálních, zdravotních a výchovných služeb lidem se specifickými potřebami (postiženým mentálním nebo kombinovaným handicapem) v denním provozu,  bez ohledu na věk a pohlaví tak, aby jejich život byl srovnatelný s životy zdravých spoluobčanů s přihlédnutím na jejich postižení a individuální potřeby.

více informací »

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.