Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   »

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek, Domov sv. Norberta – pečovatelská službaSadové náměstí 39, 77900 Olomouc – Svatý Kopeček

Pečovatelská služba Domova sv. Norberta poskytuje seniorům a osobám s handicapem pomoc při osobní péči a péči o domácnost, podporuje jejich soběstačnost a snaží se spoluvytvářet důstojné prostředí pro život seniora. Služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů a podporuje zachování jejich sociálních vazeb. Může být poskytována až do konce života uživatele. V případě volné kapacity jsme schopni donášet oběy seniorům do blízkého okolí Domova sv. Norberta.

Služba umožńuje seniorům setrvat v nájemním bezbariérovém bytě v Domově sv. Norberta do konce života. Záleží na uživateli a nemoci v teminálním stavu. Péče je v době plné závislosti přizpůsobena potřebám seniora.

Péče je převážně poskytována v Domově sv. Norberta, který sídlí v areálu Norbertina-kláštera sester premonstrátek.

více informací »

Charita Olomouc - Amaro khamoroWurmova 5, 77111 Olomouc

Služba je určena rodinám alespoň s jedním dítětem do 18 let věku a nebo těhotným ženám. Jedná se o rodiny, které jsou ohroženy sociálně nepříznivou situací a sociálně nežádoucími jevy.

více informací »

Charita Olomouc - Azylový dům pro mužeWurmova 5, 77111 Olomouc

Azylový dům pro muže nabízí mužům kteří ztratili střechu nad hlavou možnost vyřešit své osobní záležitosti. Délka pobytu v zařízení je do 1 roku. Ubytování je ve 3-4 lůžkových pokojích. Příslušenství a kuchyně je společná. Přímo v objektu je kapacita 33 míst a dalších 15 míst je v sociálních bytech ve městě Olomouci. Na tyto byty jsou umísťováni lidé na základě výběrového řízení z řad klientů AD.

více informací »

Charita Olomouc - Azylový dům pro ženyWurmova 5, 77111 Olomouc

Azylový dům pro ženy nabízí ženám které ztratily střechu nad hlavou možnost vyřešit své osobní záležitosti. Délka pobytu v zařízení je do 1 roku. Ubytování je ve 2 lůžkových pokojích. Příslušenství a kuchyně je společná. Přímo v objektu je kapacita 10 míst a dalších 5 míst je v sociálních bytech ve městě Olomouci. Na tyto byty jsou umísťovány ženy na základě výběrového řízení z řad klientek AD.

více informací »

Charita Olomouc - Bezbariérová tréninková kavárnaWurmova 5, 77200 Olomouc

Posláním Bezbariérové tréninkové kavárny je pomáhat dospělým lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu osvojit si či obnovit sociální dovednosti a pracovní návyky a umožnit jim tak znovu se začlenit do běžného života.

Poskytování služeb formou sociálně terapeutické dílny napomáhá uživatelům naplňovat jejich potřeby žít v přirozené komunitě a překonávat nepříznivou sociální situaci. Přispívá k prevenci negativních jevů spojených s duševním onemocněním a poskytuje veřejnosti informace o této problematice.

více informací »

Charita Olomouc - Dluhová poradnaWurmova 5, 77111 Olomouc

Hlavní činností organizace je činnost charitativní tj. zejména: pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí zřizování a provozování charitních neziskových služeb, domovů, ústavů zdravotnických a jiných zařízení. Vedlejší činností je činnost hospodářská: obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní neziskové činnosti.

více informací »

Charita Olomouc - Klub KhamoroWurmova 5, 77111 Olomouc

Služba je určena dětem od 6 do 21 let. Služba usiluje o sociální začleňování uživatelů do majoritní společnosti skrze vyrovnání podmínek ve vzdělání s majoritní společností a zajímavou nabídkou výchovných a volnočasových aktivit v Klubu Khamoro i mimo něj. 

více informací »

Charita Olomouc - Krizové centrumWurmova 5, 77111 Olomouc

Hlavní činností organizace je činnost charitativní, tj. zejména: pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí zřizování a provozování charitních neziskových služeb, domovů, ústavů zdravotnických a jiných zařízení. Vedlejší činností je činnost hospodářská: obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní neziskové činnosti.

více informací »

Charita Olomouc - Nízkoprahové denní centrumWurmova 5, 77111 Olomouc

Hlavní činností organizace je činnost charitativní, tj. zejména: pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí zřizování a provozování charitních neziskových služeb, domovů, ústavů zdravotnických a jiných zařízení. Vedlejší činností je činnost hospodářská: obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní neziskové činnosti.

více informací »

Charita Olomouc - Noclehárna pro mužeWurmova 5, 77111 Olomouc

Hlavní činností organizace je činnost charitativní, tj. zejména: pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí zřizování a provozování charitních neziskových služeb, domovů, ústavů zdravotnických a jiných zařízení. Vedlejší činností je činnost hospodářská: obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní neziskové činnosti.

více informací »

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.